Dommer mener DeCSS-distributører står svakt

Den amerikanske dommeren som i januar midlertidig stengte tre nettsteder som distribuerte DVD-programmet DeCSS, mener at personene bak nettstedene vil stå svakt i en kommende rettssak.

Den amerikanske dommeren som i januar midlertidig stengte tre nettsteder som distribuerte DVD-programmet DeCSS, mener at personene bak nettstedene vil stå svakt i en kommende rettssak.

Heller ikke i USA har oppstusset om DVD-programmet DeCSS stilnet. Ifølge Wired News hudfletter dommer Lewis Kaplan i distriktsdomstolen i New York de tre tiltalte og deres forsvarere for å komme med intetsigende påstander. Han sier også at filmindustrien - representert ved Motion Pocture Association of America - har eksepsjonelt gode argumenter i saken.
Les mer om bakgrunnen for striden:
Tre norske nettsteder saksøkt av amerikansk DVD-organisasjon
DeCSS-gutta vant første runde
Interaktive DVD-spillere gir også Internett-tilgang
Saksøker formidlere av DVD-program
Økokrim sikter påstått DVD-sabotør
Kronerulling for siktet DVD-hacker
16-åringen offer i et politisk spill, hevder Hannemyr
Filmbransjens advokater delte ut DVD-kode
Misforståelser på løpende bånd
Linus kritiserer DVD-bransjen
Lanserer DVD-kort med Linux-støtte
Kaplan er spesielt opprørt over at miljøer over hele verden har gjort så stor innsats for å distribuere DeCSS ut til flest mulig nettsteder og FTP-servere i det Kaplan kaller et "opplagt forsøk på å avskjære effektiv rettslig avskaffelse".


- En av [distributørene av DeCSS] lokker endog med å gi DVD-plater i premie til den eller de som klarer å distribuere flest kopier av DeCSS og som benytter den mest elegante distribusjonsmetoden, konstaterer en indignert Kaplan.

Den 14. januar gikk han inn for å iverksette en midlertidig forføyning mot de saksøkte fordi de hadde forbrutt seg mot opphavsrettsbestemmelsene i den såkalte Digital Millennium Copyright Act (DMCA).

Etter Kaplans mening har de saksøkte ført "en elendig bevisføring" for sin egen sak. - Det foreligger ikke fnugg av bevis for at noen av dem arbeider med krypteringsrelatert forskning, og i hvert fall ikke at en eventuell slik forskning skulle ha skjedd i god tro, tordner Kaplan.

Han gir heller ikke de saksøkte særlig håp om å nå fram med et forsvar basert på loven om ytringsfrihet - en bestemmelse som tradisjonelt står sterkt i USA.

Til toppen