JUSS OG SAMFUNN

Dommer-nei til Google-klage på Microsoft

Dommeren ga Google beskjed om å gå tjenestevei med sin klage på Microsoft og Vista.

Tidligere denne måneden gikk Google offentlig ut med sin klage til USAs myndigheter om at Vista bryter med betingelsene i forliket i monopolsaken fra 2002, ved å løse PC-brukerne til Microsofts teknologi for søk på lokale disker.

    Les også:

Klagen ble fulgt opp: I samarbeid med myndighetene i 17 delstater forhandlet USAs justisdepartement med Microsoft. Forhandlingene førte til en avtale om at Microsoft, i den kommende Service Pack 1 for Vista, gjør det enklere for brukerne å bytte til andre løsninger for lokale søk.

Google var ikke fornøyd med denne avtalen. De henvendte seg følgelig til dommer Coleen Kollar-Kotelly som skal overse at Microsoft holder seg til vilkårene i monopolforliket. Google ba ikke bare dommeren gjøre om på avtalen om Vista SP1. De ville også at hun skulle forlenge tidsrammen for myndighetenes overvåking av forliket.

Ifølge forliket fra november 2002 skulle det legges opp en spesiell ordning for å overvåke Microsofts oppførsel. Ordningen skulle vare i fem år, og utløper følgelig i november i år. Dommeren kan forlenge overvåkingsperioden dersom hun finner at Microsoft ikke holder seg til vilkårene i forliket.

I går kunngjorde Kollar-Kotelly at hun ikke fant noe grunnlag for å gjøre om på avtalen om Vista SP1, blant annet fordi ingen av Microsofts motparter i monopolforliket var enig med Google i at avtalen ikke gikk langt nok.

Dommeren understreket også at Google ikke er part i saken, og at et eventuelt krav om å forlenge monopolforlikets overvåkingsperiode må rettes til Microsofts motpart i monopolforliket. Det betyr at Google må gå tjenesteveien, via USAs justisdepartement, dersom de skal ha håp om å nå fram. Dersom delstatene og justisdepartementet lar seg overbevise av Google, må disse igjen overbevise dommeren.

Slik forholdene er i dag, er det lite trolig at Google vinner fram.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.