Dommeren ga delstatene medhold mot Microsoft

Dommeren avslo Microsofts krav om å avvise delstatenes utvidede søksmål, og kritiserte selskapet for misvisende sitater.

Dommeren avslo Microsofts krav om å avvise delstatenes utvidede søksmål, og kritiserte selskapet for misvisende sitater.

Dommer Colleen Kollar-Kotelly avgjorde i går at Microsofts argumenter mot delstatenes rett til å fremme et utvidet søksmål etter forliket med USAs justisdepartement, ikke holder juridisk mål. Avgjørelsen innebærer at Microsoft fortsatt risikerer straff utover det selskapet godtok gjennom forliket. Det er med andre ord fortsatt mulig med et pålegg om å tilby en modulær utgave av Windows, der PC-leverandørene står fritt til å erstatte Microsoft-applikasjoner med konkurrentenes.

Les også:

Microsoft påsto at delstatene ikke hadde den nødvendig status til å anlegge et utvidet søksmål. Selskapet påsto at når justisdepartementet hadde inngått et forlik, kunne ikke delstatene ta på seg å representere alle nasjonens forbrukere i et utvidet søksmål. I argumentasjonen siterte Microsoft fra en rekke tidligere dommer. Kollar-Kotelly mente Microsofts sitater var revet ut av sin sammenheng og forvrengte det dommene egentlig gikk ut på.

Microsofts argumenter var på forhånd svekket av en betenkning fra justisdepartementet, som anerkjente delstatenes legitime rett til å videreføre søksmålet etter å ha avvist forliket.

I denne betenkningen advarte justisdepartementet at delstatenes forslag til straffetiltak var innrettet mer på å forsvare Microsofts konkurrenter enn på å fremme forbrukernes interesser.

I USAs monopollovgivning gjøres det klart at straffetiltak skal avgjøres etter forbrukernes interesser. Microsoft har brukt dette poenget flittig i sin konkrete argumentasjon mot delstatenes straffetiltak. Derfor mener observatørene at dommeren ga et viktig signal når hun understreket i sin avgjørelse onsdag at forbrukerargumentet er et viktig hensyn når hun skal ta stilling til straffetiltakene.

Microsoft har ikke kunngjort hvorvidt de vil anke avgjørelsen. En talsperson trakk fram dommerens understrekning av viktigheten av å forsvare forbrukernes interesser, for å vise at avgjørelsen ikke er helt og holdent til delstatenes fordel.

Til toppen