Dommeren krever forlik i Microsoft-saken

Dommeren i Microsoft-saken har beordret partene til forhandlinger for å få til et forlik innen 2. november, og truer med mekling dersom det ikke gjøres raske framskritt.

Dommer Colleen Kollar-Kotelly viste til tragedien som rammet USA 11. september og ba Microsoft og USAs justisdepartement gi et eksempel på nasjonalt samhold ved på egen hånd å løse en tvist som hvis den trekker i langdrag kan bidra til å forverre landets økonomiske utsikter. Hun vil ha et ferdig forhandlet forlik på sitt bord seinest 2. november, og krevde at partene må forhandle døgnet rundt, sju dager i uka. Hvis det ikke er klare tegn på framskritt innen to uker, vil hun utnevne en mekler, noe begge parter antas å ville unngå.

Blir det ikke forlik, starter høringer om straffetiltak mot Microsoft 11. mars. Før det skal partene levere hver sin innstilling om hvordan Microsoft skal straffes i henhold til den delen av den opprinnelige skyldskjennelsen som ankeinstansen opprettholdt. Departementet har frist til 7. desember, mens Microsoft må svare innen 17. desember.

Under et møte mellom partene og dommeren fredag, ba Microsoft om at straffetiltakene måtte begrenses til å ramme handlinger som er dømt ulovlige. Dommeren avviste dette kontant, og minnet om at domstolens oppgave er å finne tiltak som kan gjenopprette konkurranse og avverge framtidige ulovligheter fra Microsofts side. Det betyr at eventuelle straffetiltak høyst sannsynlig vil ramme Windows XP. Hun understreket også at hun har vide fullmakter til å foreslå straffetiltak, noe som tolkes som en understrekning av at det fortsatt kan være aktuelt å dele opp Microsoft, selv om myndighetene nylig frafalt dette kravet.

En talsperson for myndighetene sa til Wall Street Journal at dårlige økonomiske utsikter samt behovet for å understreke nasjonal enighet, "utgjør en viktig dynamikk". Han la til at det likevel er stor avstand mellom partene.

Microsoft har ikke kommentert kravet om forliksforhandlinger. Partene har på eget initiativ ført samtaler de siste ukene.

Til toppen