Dommertrøbbel gir Microsoft mer pusterom

Det går mot avskjed for dommeren som håndterer Microsofts anke mot EUs monopoldom.

Det går mot avskjed for dommeren som håndterer Microsofts anke mot EUs monopoldom.

Det kan se ut som alt ordner seg til Microsofts fordel i de juridiske prosessene selskapet er utsatt for i EU. De siste ukene er det blitt klart at man vil komme overens med EU-kommisjonen om hvordan straffetiltakene skal følges, og at dette ikke vil ramme selskapet spesielt hardt.

    Les også:

Nå ser det også ut til at Microsofts prinsipielle anke mot selve monopoldommen vil dra ytterligere ut i tid, noe som igjen kan antas å føre til ytterligere utvanning av det som en gang så ut til å kunne bli en skikkelig smekk.

Microsofts anke skal behandles av EU-domstolen Court of First Instance i Luxemburg, som består av 25 dommere ledet av svenske Bo Vesterdorf. Han ga ansvaret for Microsoft-saken til en panel på fem dommere, ledet av Hubert Legal.

Legal har trampet så grundig i klaveret at Vesterdorf vil fjerne ham fra domstolen. Legal skrev i våres en artikkel i det franske juridiske fagbladet Concurrences at dommerne ved EU-domstolen var utsatt for manipulasjon fra domstolens maktglade og franskkyndige rettssekretærer. Domstolens arbeidsspråk er fransk, og Legal la ut om hvordan rettssekretærer med bedre franskkunnskaper enn dommerne, og innsikt i domstolens faktiske arbeidsmåte, kunne få avgjørende innflytelse på kjennelser. Legal gikk så langt som å kalle dem «ayatollaher». Han nevnte ikke Microsoft-saken i artikkelen.

Artikkelen utløste et ramaskrik da domstolens ansatte fikk rede på den. Vesterdorf reagerte fredag ved å sende ut et skriv til dommerkollegiet der han skisserer grunnene til at Legal bør fjernes fra domstolen. Skal det skje, må samtlige av de øvrige dommerne si seg enige.

I brevet skisserer skriver Vesterdorf også at Microsoft-anken bør håndteres av et kraftig utvidet dommerpanel, med det opprinnelige panelet – minus Legal – fire seniordommere, og ledere av andre domskammere. Vesterdorf antyder at han selv bør ta ansvaret for å lede det utvidede panelet.

Siden har Legal prøvd å dempe virkningen av artikkelen ved å si til Reuters at han prøvde å klargjøre et «framtidig, teoretisk og intellektuelt problem», og at det ikke var meningen å kritisere verken Vesterdorf spesielt eller Court of First Instance generelt.

Vesterdorf måtte personlig sette seg inn i Microsoft-saken i fjor, fordi det var han som måtte avgjøre Microsofts anmodning om at alle straffetiltak skulle utsettes til hele anken var behandlet. De andre dommerne i det utvidede panelet vil derimot være helt blanke i forhold til Microsoft-saken.

Legal-panelet hadde planlagt å ha en kjennelse klar innen midten av 2006. Med trøbbelet etter Legals angrep på sine underordnede vil denne milepælen sannsynligvis forskyves.

Til toppen