Dømmes til å investere i e-handelsselskap

En eier som sa han ville bidra med penger for å berge Letsbuyit, trakk seg. Men Letsbuyit har nå fått en nederlandsk domstols aksept for at eieren likevel må punge ut med en erstatning på 7 millioner euro.

Det var Schmulik Stein International Investements (SSII) som i februar i år inngikk en avtale med Letsbuyit om å investere 30 millioner euro i e-handelsselskapet. SSII betalte imidlertid aldri det avtalte beløp, noe som førte til at Letsbuyit stevnet selskapet for kontraktsbrudd i juni.

I første domstolsbehandling vant Letsbuyit, som domstolen mente hadde krav på erstatning for uteblitt investering. Internetthandelsselskapet kan imidlertid ikke vente på pengene. Selv om det er to uker til ankefristen går ut, er det ventet at anken kommer. Dommeren mente at Shmulik Stein skulle betale 6,5 millioner svenske kroner som en rest fra første delinnbetaling i mai og 63 millioner kroner i erstatning. Dessuten mener domstolen at selskapet skal gi Letsbuyit et lån på 65 millioner kroner.

Letsbuyit fortsetter derfor å lete etter penger.

- Vi kan ikke stole på Shmulik Stein i dag og fortsetter å søke etter investorer andre steder, sier konsernsjef i Letsbuyit, Fredrik Staël von Holstein, til Dagens Industri.

Selskapet skriver i en pressemeling at en har innledet forhandlinger med flere potensielle investorer. Der står det også at selskapet har fått inn 23 millioner svenske kroner fra salg av ikke-stratregiske virkomheter, uten at dette utdypes nærmere.

Til toppen