Dømt for innsidehandel med Sense-aksjer

Tidligere finansdirektør i Reitan-gruppen fikk en hard dom etter innsidehandel i forkant av oppkjøp.

I dag kom dommen mot Reitan-gruppens tidligere finansdirektør John Thoresen fra Trondheim Tingrett. Finansdirektøren ble dømt både for å forsettelig å ha handlet aksjer i et selskap hvis han satt i innsideposisjon, samt å ha uaktsomt tilskyldt sin bror fra å handle i aksjen.

Les hele saken på iMarkedet, en søsterpublikasjon av digi.no..

Sense ble solgt til Reitan-gruppen som senere solgte sin mobilvirksomhet til Chess. Chess er i dag eid av Telia-Sonera.

Til toppen