Dømt for nettinnbrudd

Norman Data Defense Systems ble dømt i Asker og Bærum herredsrett, skriver Aftenposten. Selskapet ble dømt for å ha testet ut sikkerheten på universitets Internett i forbindelse med et innslag til NRK Dagsrevyen.

Norman Data Defense Systems ble dømt i Asker og Bærum herredsrett, skriver Aftenposten. Selskapet ble dømt for å ha testet ut sikkerheten på universitets Internett i forbindelse med et innslag til NRK Dagsrevyen.

Dersom sikkerhetsselskapet ikke anker dommen, må Norman Data Defense Systems betale en bot på 100.000 kroner, saksomkostninger på 80.000 kroner og 5.000 kroner i erstatning til Universitetet i Oslo. I tillegg er vedkommende som utførte testen dømt til å betale en bot på 10.000 kroner.

Det var en enstemmig herredsrett som fredag fant selskapet skyldig i innbruddsforsøk over Internett.

Bakgrunnen for saken, er et innslag på NRK Dagsrevyen. Før innslaget testet en ansatt ved Norman Data Defense Systems universitetets dataanlegg for mulige sikkerhetshull, for å vise den dårlige sikkerheten mange maskiner som er koblet opp til Internett har.

Senere ble disse testene registrert av eksperter ved Universitetet i Oslo som mulige innbruddsforsøk. De elektroniske sporene førte til Norman Data Defense Systems, og universitetet anmeldte selskapet for innbruddsforsøk.

I dommen fra Asker og Bærum herredsrett ble det i skjerpende retnng lagt vekt på at retten oppfattet innbruddsforsøket som en særdeles agressiv markedsføring, som det burde reageres strengt mot. Norman Data Defense Systems selger nettopp systemer som kan sikre dataanlegg mot slike innbrudd.

Selskapet har 14 dager for å anke dommen.

(Kilde: Aftenposten Interaktiv)

Til toppen