Dømt til å betale tilbake ulovlige subsidier

Både Frankrike og France Télécom er dømt av en EU-domstol.

Dømt til å betale tilbake ulovlige subsidier

Både Frankrike og France Télécom er dømt av en EU-domstol.

Den europeiske domstolen i Luxembourg har endelig avvist en anke fra teleoperatøren France Télécom, som i august 2004 ble dømt av EU-kommisjonen til å betale tilbake rundt en milliard euro i ulovlig tildelte statssubsidier.

France Télécom ble i årene 1994 til 2002 fritatt for vanlig bedriftsskatt, mot å betale en fast årlig avgift.

EU-kommisjonen anslo ved domsavsigelsen at ordningen tilsvarte ulovlige subsidier på 798 millioner og 1,14 milliarder euro. Ifølge avisa Le Monde gjorde kommisjonen et nytt anslag mot slutten av 2005, og kom da fram til 928 millioner euro. I tillegg til den beregnede ulovlige fordelen må France Télécom også betale renter.

Den franske staten har konsekvent forsvart skatteavtalen med teleoperatøren. Etter EU-regler skal saker som dreier seg ulovlig subsidiering gjøres opp innen tre år etter at dommen er falt. I august 2007 ble derfor Frankrike klaget inn for EU-domstolen, og kommisjonen fikk medhold: Frankrike ble dømt for manglende innkreving av ulovlige gitte subsidier.

I gårsdagens kjennelse fra EU-domstolen heter det at ingen av partene kan bestride sakens fakta. Mulighetene for en videre anke er følgelig sterkt begrenset.

Det foreligger ingen kommentar til saken fra verken den franske stat eller France Télécom.

    Les også:

Til toppen