Donald Duck-sjef advarer mot e-post

Styreformannen Michael Eisner i Disney gjorde selv en blemme da han uforvarende sendte resultatoversikten til en av sine undersåtter i et kringkastingsselskap. Og han tror e-post kan få fatale konsekvenser for næringslivet

Michael Eisner er styreformann i The Walt Disney Company. Han innrømmer, ifølge Associated Press, at sjefen for tegneserie-suksessen Donald Duck heller ikke er ufeilbarlig.

På grunn av en skrivefeil i tittelfeltet, sendte Eisner nylig en inntektsrapport til en ansatt i ABC News. Neste morgen sendte den forbløffende undersåtten en retur-mail med spørsmålet om hvorfor akkurat hun hadde mottatt rapporten.

I tillegg til latter rundt tabben, understreket han alvoret i situasjonen i en tale ved et universitet i Sør-California før helgen:

- Det er klart at Kreditttilsynet ikke ville ha ledd hvis inntektene hadde lekket ut på forhånd eller noen hos ABC hadde handlet i aksjene våre. Hvis så hadde vært tilfelle, ville jeg sendt denne talen fra Lompoc (et lokalt fengsel i California - red.anm.), fortalte Eisner.

- Glem kostnader og konkurranse. Den største trusselen for en bedrift i disse dager er skjødesløs e-post og e-post som misforstås, sa han.

- Jeg har i det siste merket at følelsesnivået i vårt konkurransepregede selskap er høyere enn vanlig. Jeg er overbevist om dette skyldes e-post. Nesten hver krangel som oppstår synes å skylde en misforståelse i forbindelse med e-post, sier han og går så langt som å hevde at e-post ikke bør sendes i det hele tatt fordi det kan føre til oppløsning av både bedrifter og hele nasjoner.

Til toppen