Donerer 7000 bærbare til skolen

Telenor skal gi bort 7000 bærbare IBM-maskiner til norske ungdomsskoler.

Telenor skal gi bort 7000 bærbare IBM-maskiner til norske ungdomsskoler.

Telenor feirer 150-årsjubileum og vil i den forbindelse dele ut 7000 nye IBM ThinkPad R50e bærbare PC-er til ungdomsskolen. Gaven har en verdi på 80 millioner kroner og skal ifølge Telenor være den største PC-gaven noensinne i Norden.

Maskinene vil bli gitt til ungdomsskoler som har et stort behov. Kommunene vil bli kontaktet med forespørsel om behov, prioritering av skoler og planer for utnyttelse av IKT. Maskinene vil bli delt ut i skolesett på skolesett à 15 stykk.

- PC-gaven er valgt fordi vi vet at det er behov for mer utstyr i skolen, sier Telenors konsernsjef, Jon Frederik Baksaas.

- Hvis Telenor kan være med å styrke skolen på utstyrsiden, og samtidig få satt holdninger til bruk av IKT på dagsordenen, så er det en fin måte for oss å markere 150 års historie i det norske samfunnet, sier Baksaas. Han mener at en god skole og et høyt kunnskapsnivå er avgjørende for samfunns- og næringsutviklingen.

- Telenor ønsker å bidra til at norsk skole får et kraftig løft på et område der selskapet har spesiell kompetanse; informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Vi har derfor valgt å markere jubileumsåret på en måte som vi håper skal sette spor og gi resultater i lang tid fremover, sier Baksaas.

- Gjennom store deler av sin 150 år lange historie har Telenor vært en viktig medspiller for norsk skole, sier utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet.

- Jeg er glad for at Telenor viderefører arven fra Televerket som en av etterkrigstidens viktigste samfunnsbyggende institusjoner. Gaven Telenor overrekker norsk skole i dag vitner om vilje til samfunnsansvar og er et godt eksempel på at offentlig og privat sektor kan samarbeide om viktige samfunnsmål, sier hun.

- Gaven fra Telenor vil utvilsomt bidra i vårt arbeid for at IKT ikke er noe for spesielt interesserte. Jeg er sikker på at gaven vil være til stor inspirasjon og nytte og et eksempel til etterfølgelse. På vegne av hele det norske skolesamfunnet retter jeg en stor takk til Telenor for denne sjenerøse gaven og ønsker til lykke med jubileet, sier Clemet.

I tillegg til PC-gaven utvikler Telenor digitale læremidler som skal bevisstgjøre elevene med hensyn til etiske valg knyttet til IKT-bruk. Læremidlet "HITcomet" som skal lære ungdom å takle IKT-relaterte problemstillinger, blir tilbudt alle klasser i ungdomsskolen via Internett eller CD-ROM.

Spillet "GlobalCountdown" lar deltakerne ta stilling til globale miljøspørsmål og IKT-etiske problemstillinger. Elever i 10. klasse og videregående skole inviteres til Telenors hovedkontor på Fornebu og regionkontorer for å spille. I tillegg tar Telenor spillet med til skoler over hele landet i forbindelse med selskapets jubileumsturné til høsten.

Utdanningsdirektoratet, SAFT og Redd Barna har deltatt i utviklingen av programvaren.

Telenor understreker at selskapet vil ikke foreta markedsførings- eller salgsfremstøt i tilknytning til jubileumsgaven.

IBM-maskinene som skal deles ut, vil være utstyrt med Windows XP Professional og MS Works Suite. Maskinene har 15-tommers skjerm (1024 x 768 pikslers oppløsning), Celeron M 330-prosesor (1,4 GHz), støtte for trådløst nettverk (802.11b/g), 256 MB minne, 40 GB harddisk og DVD-ROM-spiller.

Til toppen