KICKSTARTER SKATT

Donerer du på Kickstarter? Da risikerer du moms-smell i etterkant

Gjelder alle crowdfunding-prosjekter.

 Kickstarter er et populært nettsted for å gi donasjoner til oppstartsbedrifter du ønsker å støtte - ofte i bytte mot et ferdig produkt.
Kickstarter er et populært nettsted for å gi donasjoner til oppstartsbedrifter du ønsker å støtte - ofte i bytte mot et ferdig produkt. (Bilde: Sigurd Øygarden Flæten)

Gjelder alle crowdfunding-prosjekter.

Kickstarter er et nettsted hvor du kan sende inn donasjoner til oppstartsbedrifter for å støtte utviklingen av et produkt. Ofte vil du få en lovnad om et produkt som takk for støtten.

I praktis har alle donasjoner så langt vært momsfrie både i Norge og Europa øvrig.

I det siste har det derimot dukket opp en trend, der flere har begynt å markedsføre allerede ferdige produkter gjennom crowdfunding-siden, ifølge IDG.se.

EUs momskomité har derfor kommet med en veiledning til sine medlemsland som sier at slike, såkalte belønningsbaserte crowdfundings-transaksjoner, skal være momspliktige.

Blant annet har Sverige stilt seg bak retningslinjene, og er nå i gang med å innføre de i praksis.

– Dersom man gir noe men ikke får noe tilbake, er det en gave. Men dersom man gir noe for å få noe tilbake, da kjøper man en tjeneste eller vare, forklarer Kerstin Alvesson i det svenske Skatteverket til nettstedet.

Enige med EU

De vil riktignok praktisere skjønn. Det betyr at symbolske gaver, som pins og klistermerker, ikke vil utløse momsplikt. Dersom forholdet mellom gaven og belønningen er svært skjev, vil heller ikke dette utløse momsplikt. For eksempel om man donerer en million kroner og får en sparkesykkel i retur.

Norge er, som kjent, ikke medlem av EU. På spørsmål fra digi.no forklarer den norske skatteetaten likevel at de i hovedsak er enige med EUs momskomité.

– Den konkrete problemstillingen som EUs VAT Committee har vurdert har så langt ikke vært til vurdering hos oss, men vår materielle vurdering vil i hovedsak være samsvarende, sier Lars Jone Skimmeland, seksjonssjef i Skatteetaten.

Moms i etterkant

Han presiserer at det vil legges avgjørende vekt på om det kan påvises en kobling mellom pengebidrag og leverte varer eller tjenester fra oppstartene. Dersom motytelsen er i form av et lån eller aksjer vil ikke momsplikten gjelde.

I EUs momskomité sin uttalelse legger de til grunn at donasjonen vil være momspliktig allerede når betalingen skjer. Dette blir ikke tilfellet i Norge.

– I norsk merverdiavgiftsrett er hovedregelen at merverdiavgift skal beregnes og betales først når varen eller tjenesten er levert, med mindre reglene om forskuddsbetaling kommer til anvendelse.

Dermed risikerer du å måtte betale moms på varen måneder eller år etter at betalingen skjer, avhengig av når du får produktet fra den du velger å støtte.

Til toppen