Donerer ti millioner til nasjonal kunnskapsbase

Institusjonen Fritt Ord og styreleder Francis Sejersted er villig til å betale ti millioner kroner for å få regjeringen til å fortsette arbeidet med en nasjonal kunnskapsbase på Internett.

Institusjonen Fritt Ord og styreleder Francis Sejersted er villig til å betale ti millioner kroner for å få regjeringen til å fortsette arbeidet med en nasjonal kunnskapsbase på Internett.

Det skriver NTB.

Men institusjonen Fritt Ord, som jobber for ytringsfrihet, setter som forutsetning at det blir statlig medvirkning i prosjektet, det vil si at det offentlige fullfinansierer prosjektet.

- Det er for oss ubegripelig at dagens norske samfunn ikke skulle ha råd til å gjøre et førsteklasses leksikon tilgjengelig for norsk ungdom og kunnskapsbrukere ellers. Vi svekker demokratiet ved å svekke omsorgen for norsk fagspråk og det å gjøre kulturkunnskap tilgjengelig, sier styreleder i Fritt Ord, Francis Sejersted, i en pressemelding.

Sejersted mener at leksikonet bør være på papir og Internett. Han mener det finnes mye informasjon på nettet, men lite man kan stole på. Et statlig støttet leksikson vil altså være garantien for kvalitet, mener han.

Fritt Ord bidrar dermed konkret i debatten rundt fianansieringen av en nasjonal kunnskapsbase som har rast siden statsråd Kristin Clemet sa nei til de to anbudene fra Kunnskapsforlaget og Cappelen-alliansen i forrige uke.

Kampen om nasjonal kunnskapsbase:

Til toppen