Dørene stenges i gamle Intervett

De amerikanske eierne vil ikke mer og kutter 1.100 årsverk i Europa og USA. Dermed står Steinar Kjærnsrød og kjernen fra det gamle nettkonsulentselskapet Intervett/InfoStream uten jobb.

De amerikanske eierne vil ikke mer og kutter 1.100 årsverk i Europa og USA. Dermed står Steinar Kjærnsrød og kjernen fra det gamle nettkonsulentselskapet Intervett/InfoStream uten jobb.

I dag heter selskapet Manamind. På midten av 90-tallet het det Intervett og var et av de tidligste norske konsulentselskapene som satset på digitale medier. Selskapet var lokalisert i Stavanger og Oslo og hadde både Oslonett-gründer Steinar Kjærnsrød og den tidlige internettkjendisen Knut Jørstad (bildet) på laget.

I 1998 ble det fusjon mellom InfoStream og Intervett og i år 2000 kom franske selskapet Integra på banen. Etter det overtok amerikanske Genuity Inc Integra og dermed også datterselskapene.

Nå velger amerikanerne å trekke presenningen over mye av konsulentvirksomheten i Europa og USA.

Dette innebærer at totalt 1.100 ansatte mister jobben, i underkant av 100 av dem befinner seg i Manamind. Ifølge selskapets egne hjemmesider har omsetningen vært på 110 millioner kroner årlig, men det har altså ikke vært store nok inntekter til at amerikanerne har funnet det verdt å fortsette. Manamind har kontorer i Oslo, Stavanger, Stockholm og har også inkludert en annen kommunikajonsvirksomhet, MediaFront, inn i selskapet.

Avviklingen gjelder ikke hosting-delen som en gang i tiden het SOL System/InfoStream ASP og som i dag har navnet Genuity Norge.

Alle de ansatte i Manamind og MediaFront får tilbud om sluttpakke.

Profilert internettguru og seniorkonsulent Steinar Kjærnsrød bekrefter nedleggelsen overfor digi.no, men henviser til Manamind-ledelsen for offisielle kommentarer.

- Jeg kan dessverre bekrefte at vi går mot en styrt avvikling hvor vi må avslutte alle forretningsforhold, sier administrerende direktør Wiljar Nesse til digi.no.

Han opplyser at de fikk beskjed fra USA at eierne i telekomhosting-selskapet Genuity har droppet alt som ikke lenger har med kjernevirksomheten lenger, en trist beskjed som svært mange amerikanske selskap har gitt til sine europeiske IT- og Internett-døtre det siste året.

- Vi lider av at vi ikke er en hostingaktør, sier Nesse og sier at alternativet om å bli kjøpt opp er til stede, men at det foreløpig ikke er noen aktuelle kandidater som snuser på Manamind. Nesse er en av dem som har vært lengst i selskapet sammen med kjerne av lojale nettkonsulenter.

- Det har vært et veldig engasjement hos oss, vi har hatt et glimrende miljø. Jeg må gi min fulle honnør til de ansatte, sier en tydelig preget Manamind-sjef.

Til toppen