BEDRIFTSTEKNOLOGI

Dørum: - Digital signatur er bindende

Norske myndigheter slår fast det ikke spiller noen rolle om en kontrakt er inngått på papir eller per e-post. Elektroniske dokumenter er bindende og kan legges frem som bevis i rettsalen. Hvilken vekt disse bevisene har, blir vurdert fra sak til sak.

Herman Berg
27. mai 1999 - 06:16

Har du noen gang spekulert i om du skulle inngå en kontrakt via e-post, men valgt papir fordi det virker tryggest?

Justis- og politidepartementet slår fast i et brev til Nærings- og handelsdepartementet at avtalepartnere ikke nødvendigvis trenger å bekymre seg om blekkflekkene er fraværende på kontrakter som er inngått:

"Hvilken form partene velger, har i seg selv ikke betydning i forhold til at avtalen er bindende og skal holdes", skriver mannskapet til Odd Einar Dørum.

Dette er ett av svarene på to sentrale spørsmål som klanen til næringsminister Lars Sponheim har sendt over til sine juristkolleger. Spørsmålene lyder som følger:

"
1. Er det adgang til å treffe avtaler elektronisk?
2. Er det en forskjell i beviskraft mellom et elektronisk dokument og et papirdokument, selv om de har samme innhold?
"

Justisdepartementet opplyser at formfrihetsprinsippet er en sentral faktor i norsk avtalerett. Derfor kan også parter velge om de vil inngå avtaler muntlig, skriftlig eller elektronisk.

Men det må bevises i en eventuell rettstvist at en faktisk avtale er inngått. Dette er en av hovedgrunnene til at avtalepartnere velger skriftlig form. Velger partene e-kontrakter i stedet, vil det være vanlig å legge også de fram i skriftlig form.

Posten SDS hevdet i digi.no tirsdag at de som uavhengig tredjepart kan garantere for at elektroniske dokumenter er genuine. Med en Elektronisk ID verifiserer Posten senderens identitet og gjør det i prinsippet umulig for avsender å nekte for at en melding er sendt (se egen sak i høyre margen, evt. under denne artikkelen).

Hvis vi forutsetter at begge parter uansett godtar at elektroniske dokumenter har blitt utvekslet, blir spørsmålet hvilken vekt domstolen tillegger e-dokumentene i bevisvurderingen. Som med bevis i andre former, blir dette en ad-hoc vurdering fra sak til sak.

Justisdepartementet nevner kritiske faktorer som "ekte" og "sammenfallende med andre bevis", men innser at det er umulig å gi en uttømmende oppregning av alle faktorer som vil spille inn ved vurdering av bevisets troverdighet.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.