Dørum vil ha strenge straffer for barneporno

Justisminister Odd Einar Dørum (V) vil straffe folk som oppbevarer og videreformidler barneporno strengt.

Justisminister Odd Einar Dørum (V) vil straffe folk som oppbevarer og videreformidler barneporno strengt.

Men maksimumsstraffen for både besittelse og produksjon av barneporno er per i dag bare to år i Norge. I Sverige er den fire år og i England ti år.

- Jeg har registrert at domstolen har begynt å bruke fengselsstraff i stedet for bøter i slike saker, og jeg synes det er en riktig vei å gå. Jeg er blant dem som mener at samfunnet skal reagere sterkt på noe så kynisk og grovt som spekulasjon mot de svakeste blant oss, nemlig barna, sier Dørum til NRK.

Ingen som er dømt i barnepornosaker i Norge har noen gang vært i nærheten av å få maksimumsstraff, selv om de har vært i besittelse av mange tusen bilder.

Les også


- Vi har sendt ut alle strafferammer, også straffen mot noe så avskyelig som misbruk av barn, på bred høring i forbindelse med at hele straffeloven vår er til behandling, sier han.

Justisministeren betrakter kampen for bekjempelse av barnepornografi som svært viktig.

Til toppen