Dørum vil sikre statlig flertall

Usikkerhet om svenske myndigheter kan selge seg helt ut av et nytt Telenor/Telia-selskap uten at norske myndigheter skal kunne hindre dette, gjør at statsråd Odd Einar Dørum vil se på intensjonsavtalen på nytt.

Usikkerhet om svenske myndigheter kan selge seg helt ut av et nytt Telenor/Telia-selskap uten at norske myndigheter skal kunne hindre dette, gjør at statsråd Odd Einar Dørum vil se på intensjonsavtalen på nytt.

Selv om det i anledning offentliggjørelsen av intensjonsavtalen ble understreket at de to statene til sammen skulle eie minst 51 prosent av det nye selskapet etter et nedsalg av aksjer i løpet av år 2000, finnes det ingen garantier for dette. Ifølge Dagens Næringsliv (DN) vil derfor Odd Einar Dørum se nærmere på avtalen som en følge av denne usikkerheten.

Ifølge intensjonsavtalen skal 33,2 prosent av det fusjonerte selskapet tilbys nye eiere ved delprivatiseringen, mens 33,4 prosent skal eies av hver av nasjonalstatene, som ved et ytterligere salg skal sitte med minst 51 prosent.

Ifølge DN finnes det ikke noen garantier mot at noen av statene kan selge seg ytterligere ned, og ifølge avtalen kan aksjonæravtalen falle bort om en av statene selger seg ned til under 25,5 prosent.

Dørum sier at intensjonen i avtalen er at de to nasjonalstatene skal sitte med minst 51 prosent av aksjene. En eierandel på 33,4 prosent gir vetorett (for Norge) i det nye selskapet.

- Jeg skjønner at det stilles spørsmål ved dette, ettersom aksjonæravtalen kan bortfalle ved en statlig eierandel på 58,9 prosent. Hvis denne bestemmelsen kolliderer med hensikten om statlig flertall, skal vi se på det, sier Dørum til avisen.

Arbeiderpartiet støtter Dørums arbeid, og nestleder i samferdselskomitéen, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (Ap) sier til avisen at det viktige er at staten ikke selger seg ned under 33,4 prosent.

I Stortingets spørretime onsdag ble det klargjort av statsråd Dørum at intensjonsavtalen åpner for privat majoritet i det nye selskapet

Til toppen