Dørum vil sikre telenettet

Samferdselsstatsråd Odd Einar Dørum lover full åpenhet og grundig gjennomgang av sikkerheten i telenettet. Utspillet kommer etter at Forsvarets forskningsinstitutt har utarbeidet en rapport om saken.

Samferdselsstatsråd Odd Einar Dørum lover full åpenhet og grundig gjennomgang av sikkerheten i telenettet. Utspillet kommer etter at Forsvarets forskningsinstitutt har utarbeidet en rapport om saken.

FFI-rapporten "Beskyttelse av samfunnet med vekt på offentlig telekommunikasjon"(FFI/Rapport-99/00240) er utarbeidet på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, Justisdepartementet og Direktoratet for sivilt beredskap.

Dørum lover at Samferdselsdepartementet vil legge rapportens konklusjoner og anbefalinger fram for "Totalforsvarets råd for sikring av tele- og informasjonssystemer".

- På grunnlag av behandling i dette rådet vil Samferdselsdepartementet vurdere nødvendige tiltak og legge til rette for en bredest mulig debatt om spørsmål som gjelder sårbarhet og sivil beredskap innenfor samferdselssektoren, sier Dørum i en pressemelding.

FFI-rapporten er offentlig tilgjengelig og kan skaffes ved henvendelse til biblioteket ved Forsvarets forskningsinstitutt, eventuelt Samferdselsdepartementets informasjonskontor.

digi.no kommer tilbake med mer om innholdet i rapporten.

Til toppen