Dørum: - Vil styrke konkurransen

Samferdselsminister Odd Einar Dørum mener utleie av Jernbaneverkets nett vil styrke konkurransen i telemarkedet.

- Utleie av overskuddskapasitet vil bidra til en mer effektiv utnyttelse av Jernbaneverkets ressurser. Dessuten vil slik utleie legge til rette for styrket konkurranse i telesektoren og dermed en utvikling som kan føre til fortsatt nedgang i teleprisene, sier samferdselsminister Odd Einar Dørum.

Det var i 1995 at Telenor og NSB inngikk en samarbeidsavtale som blant annet ga Telenor AS adgang til å utnytte all overskuddskapasitet i NSBs telenett. Etter de regler som gjaldt da avtalen ble inngått var Telenor AS den eneste som kunne leie slik kapasitet.

Avtalen ble sterkt kritisert av flere av Telenors konkurrenter siden nettet ikke ble lagt ut på anbud på det åpne markedet. At Telenor fikk enerett på fiberkapasiteten tilskrives stort sett ene og alene tidligere Ap-statsråd Kjell Opseth. Telenor betalte "bare" 220 millioner kroner for en tiårig leieavtale.

Konkurransetilsynet og EFTAs overvåkingsorgan ESA, rakk aldri å gjøre noe med saken før Telenor og Jernbaneverket (som ble etablert for et år siden) selv bestemte seg for å bryte avtalen 22. april i fjor, etter at blant annet NetCom hadde reagert på avtalen.

Siden har partene sitter i diskusjoner om hvor mye Telenor egentlig skulle betale for den kapasiteten som allerede var levert.

Telesjef i Jernbaneverket, Håkon Grimstad, sier til digi.no at partene ennå ikke er enige, Han regner imidlertid at enighet vil oppnås, om ikke av noen annen grunn så på grunn av at Telenor og Jernbaneverket har samme eier.

Til toppen