Dotcom-ledere har ofte en tvilsom fortid

En undersøkelse fra Kroll tyder på at ledere i dotcom-selskaper er fire ganger mer tilbøyelige enn gjennomsnittet i næringslivet til å ha en tvilsom fortid.

En undersøkelse fra Kroll tyder på at ledere i dotcom-selskaper er fire ganger mer tilbøyelige enn gjennomsnittet i næringslivet til å ha en tvilsom fortid.

Kroll er et internasjonalt anerkjent konsulentselskap som har spesialisert seg på analyser av risikoforhold i næringslivet - og på hvordan risiko kan reduseres. Selskapet har hovedkontor i New York, og en rekke kontorer verden over.

Flere medier, blant dem Financial Times og ZDnet, har truffet sjefen for Krolls kontor i New York, Ernie Brod, i London, og gjengir hans redegjørelse for undersøkelsen om ledere i dotcom-selskaper.

Kroll gjennomførte undersøkelsen etter flere tips om at det var langt flere kjeltringer i Internett-bransjen enn i næringslivet ellers. Undersøkelsen består av "due diligence" sjekk av bakgrunnen til 70 tilfeldig valgte ledere i dotcom-selskaper i USA, Europa og Asia. I 27 tilfeller fant Kroll problemer knyttet til dokumenterte brudd på regnskapsregler, forskringssvindel, uoppgitte konkurser, svindel utført i andre land og til og med forbindelser til organisert kriminalitet.

Krolls generelle erfaring er at ti prosent av ledere har problemer av denne typen. Hyppigheten i dotcom-selskapene er altså fire ganger så høy.

De fleste av de 27 tilfellene dreide seg ikke om uerfaren ungdom, som dotcom-selskaper gjerne assosieres med. Ifølge Brod er disse for unge til å ha noen form for bakgrunn overhode. Det er de eldre og mer erfarne lederne, de ungdommen trekker inn for å gi selskapene større tyngde, som har den tvilsomme fortiden.

Brod peker på at når alt skal gå i Internett-hastighet, har man ikke tid til å sjekke folk grundig nok. Dotcom-selskapenes tilbøyelighet til å fravike rutiner som regelmessige styremøter og ikke utnevne kyndige økonomiansvarlige, virker også tiltrekkende på kjeltringer.

Brod understreket dette med en historie fra virkeligheten. Et dotcom-selskap i USA mottok et uoppfordret investeringstilbud. Selskapet gjorde det uventede å henvende seg til Kroll for en bakgrunnssjekk. De to som hadde kommet med investeringstilbudet ble så myrdet. Politietterforskningen avdekket at de var kjente svindlere med kontakter til organisert kriminalitet.

Til toppen