Dotcom-veteran skal snart på børs

Konsulentselskapet og dotcom-veteranen Bouvet, der Petter Olsen er storeier, skal snart på børs.

Konsulentselskapet Bouvet, som blant annet er et resultat av det første norske dotcom-konsulentselskapet New Media Science, skal snart på børs.

- Mest sannsynlig er vi børsnoterti løpet av andre eller tredje kvartal, sier Bouvet-sjef Sverre Hurum til Finansavisen.

Bouvet driver med generell IT-rådgivning, utvikling og implementering av SAP. Det siste har nok bidratt til resultatene de siste årene.

Det er finansmannen Petter Olsen, broren til Fred Olsen, som er største eier i Bouvet, med rundt et tredjedel av aksjene. Også Hurum har rundt 15 prosent av aksjene.

Bouvet la frem tall for 2006 som viser et solid løft for både omsetning og resultat. Bouvet omsatte for 316 milllioner kroner og fikk et resultat før skatt på 34 millioner kroner i 2006. I 2005 omsatte selskapet for 220 millioner og fikk et resultat på 23,7 millioner kroner.

Sammenligner man tallene med konkurrenten Itera, vil Bouvet få en børsverdi på rundt 350 millioner kroner, skriver Finansavisen.

Les mer om: