DotNet-verktøy: Pizza og koffein i 800 dager

- Vi låste 2000 utviklere inne med pizza og koffein, og sa det bare gjaldt 300 dager, selv om vi visste det måtte bli 800, sier Chris Atkinson, sjefutvikler hos Microsoft.

Atkinson er visepresident i Microsoft og har ansvar for .Net Developer Solutions Group. Han har nettopp gitt fra seg de første beta-utgavene av rammeverket .Net Framework og utviklerpakken Visual Studio.Net som Bill Gates presenterte på Comdex i går.
Les om Bill Gates' presentasjon på Comdex:

Det er en lettet og lattermild mann som spøker med hva som må til for å realisere en av de viktigste delene av Microsofts .Net-strategi. Visjonen til Bill Gates og Steve Ballmer om web-tjenester der applikasjoner utveksler komponenter med hverandre, krever ikke bare evangeliske budskap mot det globale utviklermiljøet. Tre millioner skapere av programvare har satset på Windows. De må få avanserte og kreative verktøy dersom de skal legge ned en tilsvarende innsats for .Net. De har i dag høyeste prioritet fra Microsofts markedsførere.


Omfattende materiale om den nye utviklerpakken og det nye rammeverket - inklusiv nedlastbare betautgaver - er tilgjengelig fra Microsoft Developer Network (MSDN).

Noen dager før den offisielle kunngjøringen om beta-utgavene, arrangerte Microsoft en solid gjennomgang av produktene for utvalgte fagpublikasjoner, blant dem digitoday.no.

- Det er satt tre viktige mål for utviklerverktøyene i .Net-regi, sier Atkinson med inderlig fornøyd alvor.

- Det er produktivitet og effektivitet i utviklingsarbeidet, fritt valg av språk, og integrasjon basert på Internett-standarder.

Rammeverket skal sikre samspill mellom programvarekomponenter som skal kunne gjøres tilgjengelig over web og gjenbrukes i stadig nye tjenester, i et miljø der skillet mellom tjeneste, applikasjon og nettside etter hvert viskes ut. Rammeverket omfatter blant annet en felles infrastruktur for programmeringsspråk - CLI for Common Language Infrastructure - som er overlevert standardiseringsorganet ECMA.

.Net Framework hviler på en Common Language Runtime (CLR) som fanger opp komponentene og lar dem kjøre mot Windows eller Com+ Services.

- Visual Studio.Net ligger foreløpig Visual Basic, C#, C++, JScript og FoxPro. Vi har alliert oss med tredjepart for å integrere en rekke andre språk i .Net Framework, blant dem Cobol, Perl, APL, Smalltalk og Lisp.

Andre Microsoft-menn nevner Fortran. Det eneste som synes utelatt, er Java. Dette er i tråd med rykter som dukket opp tidligere i år.

- Det er ingenting i veien for å gjøre Java til en del av .Net Framework, sier Atkinson.

- Vi har ikke tatt initiativet til det, og vi vil ikke si om vi vil gjøre det eller ikke.