Abonner
JUSS OG SAMFUNN

DoubleClick knuser annonsekonkurrentene i Norge

Med en inntekt på 90 millioner i år, ligger DoubleClick langt foran de andre annonsenettverkene når det gjelder markedsandeler. Men nesten halvparten av disse pengene er plassert på nettsteder utenfor landets grenser.

digitoday.no har tidligere skrevet om de største allmennavisene på Internett, hvor det viser seg at Nettavisen AS fortsatt ligger hestehoder foran tabloidavisene i Akersgata når det gjelder omsetning på nettannonsering.


I dag tar digitoday.no for seg annonsenettverkene, som sørger for annonseplasseringer i leddet mellom nettannonsører og nettsteder.

De mest største og kjente nettverkene i Norge er i dag DoubleClick Norge, 24/7 Media Norge AS, WebAd AS, Netpool AS og AdLINK.

En spørsmålsrunde til de ulike nettverkene, viser at det amerikansk-baserte nettverket DoubleClick ligger langt foran de andre.

Ifølge Jan Grønbech, som leder den norske virksomheten, kommer selskapet til å omsette for 90 millioner kroner i år. Men mange av disse annonsekronene havner andre steder enn i Norge, siden DoubleClick er en del av et internasjonalt nettverk der det ofte kjøres kampanjer på tvers av landegrensene.

Grønbech selv anslår at andelen av annonsekroner som kommer av annonseeksport, ligger på rundt 45 prosent. Likevel ender altså rundt 50 millioner av kronene i Norge, noe som er langt mer enn det konkurrentene kan vise til.

Omsetningen i 1999 landet på rundt 15 millioner kroner. Allerede i år vil DoubleClick Norge gå i pluss, Grønbech anslår at det norske overskuddet vil ligge på det som var hele fjorårsomsetningen, altså 15 millioner kroner.

- Vi hadde jo egentlig satset på break-even i år, så utviklingen har vært enorm, sier Grønbech.

Nummer to på listen, er 24/7 Media Norge som opplyser at de kommer til å omsette for 60 millioner kroner brutto. En majoritet av disse inntektene går også ut av landet i internasjonale kampanjer. Daglig leder Dag Landfald mener at nettotallene for Norge er på 40 prosent av bruttoomsetningen.

- Det norske salget vårt, det vil si der norske nettsteder og norske annonsører er innblandet, beløper seg til rundt 24 millioner kroner i år, anslår han. Altså rundt halvparten av DoubleClicks nettoinntekter.

Det som Landfald konsentrerer seg om, er de 60 millionene de har fått inn brutto på annonsekampanjene sine, inkludert utenlandssalget.

- Vi ligger litt under budsjett på det norske salget, mens vi er langt over på totalen. Det innebærer at vi kommer til å gå med overskudd i år, sier han og innrømmer at en tørr høst har senket den norske andelen i år 2000.

Hvilket av annonseselskapene som ender på tredjeplass, er mer usikkert. Modern Times Group-eide WebAd opplyser at de kommer til å havne et sted mellom ti og tolv millioner kroner i år.

- Dette er kun norske inntekter, sier Morten Hofstad som i tillegg til å være daglig leder i Norge er Chief Operating Officer (COO) i WebAd International. WebAd er et av de eldste nettverkene i Norge, men har vært gjennom flere restruktureringer. Hofstad opplyser at de i dag er rundt ni mennesker og skal doble mannskapet neste år.

Han vil ikke anslå økningen i kroner eller prosent for år 2001, men ser veldig optimistisk på fremtiden.

- Innsalget for neste år ser lovende ut. Rundt 90 prosent er annonsører fra tradisjonelle virksomheter, sier han.

Også NetPool, som er en av de nyeste aktørene på markedet, har kommet godt i gang. Daglig leder Runar Lie i HjemmeNett AS (som eier 50 prosent av NetPool) opplyser at de kommer til å ende opp på rundt ti millioner kroner i år etter ni måneders operativ drift.

- Vi regner med mellom tre- og firedobling til neste år, sier Lie.

Når det gjelder det femte selskapet av størrelse på det norske markedet, AdLINK, vil de ikke gi noe anslag, men henviser til konsernledelsen i Tyskland.

- Jeg skulle gjerne gitt deg noen tall, men vi er børsnoterte i Tyskland, og du må få dem fra CEO Michael Kleindl, opplyser Klaus Pedersen, daglig leder for AdLINK i Danmark. Pedersen har tatt over lederansvaret i Norge etter Per Gauslaa som forlot selskapet etter kort tid i sjefstolen.

Og det tyske morselskapet bestemmer seg etter et par timers betenkningstid ikke å publisere tall for Norge.

I tillegg har ikke digitoday.no samlet inn tall fra nykommere som Ad Pepper Media AS, Dayrates AS og TradeDoubler Norge AS som foreløpig såvidt er kommet i gang med driften.

Omsetning i store, norske annonsenettverk på nett 2000 (i millioner kroner):

Selskaper: Brutto-omsetning (inkl. utenlandssalg): Netto-omsetning (Norsk omsetning):
DoubleClick Norge 90 50
24/7 Media Norge 60 24
WebAd 10-12 10-12
NetPool 10 10
Les mer om: