Dramatisk fall i antall IT-studenter

Interessen for dataingeniørstudier i Norge er bare en brøkdel av det den var i 1998.

Interessen for dataingeniørstudier i Norge er bare en brøkdel av det den var i 1998.

digi.no skrev i april om NITH-rektor Bjørn Hanssen som etter endt søknadsfrist bare hadde mottatt 330 søknader om studieplass. Til sammenligning var det over 800 søkere i gullåret 2000.

Underskuddet av IT-studenter uroer også IKT-Norge og prosjektleder Fredrik Syversen uttalte da til digi no «at jeg er ikke bekymret for at IT-studenter ikke skal få jobb. Jeg er mer bekymret for at vi ikke har nok studenter å tilby for den etterspørselen vi kan forvente i bransjen.»

    Les også:

Nå bekrefter også førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo, Ulf Uttersrud den svake interessen for teknologiske fagretninger.

Til Computerworld forteller han at totaltallene har siden 1998 vist en nedgang på hele 74,7 prosent, der den verste nedgangen skjedde fra 2000. Tallene fra 2004 viser en mindre nedgang enn i fjor da vi var oppe i nesten 40 prosent nedgang i søknadsinteressen. Tallet i år er 21,9 prosent.

Også Uttersrud peker på at tallenes tale ikke bare er dramatisk for ingeniørutdanningen selv, men også med tanke på Norges fremtidige tungteknologiske kompetanse.

- Mens antall søkere til høyere utdanning bare øker, taper ingeniørstudiene stadig terreng. Vi håper myndigheten snart tar dette ordentlig inn over seg, og setter i gang tiltak som virkelig kan monne på vegne av disse studiene, sier han.

Tallene Uttersrud har satt sammen med bakgrunn i Samordna Opptaks oversikt viser at søkermassen til dataingeniør fra 1998 til 2004 er sunket med hele 1.500 studenter til datafag. Det svarer til 75 prosent.

Nedgangen fra 2003 til 2004 er over 20 prosent.

Lysten til å ta IT-studier motiveres neppe mer når en oppsiktvekkende undersøkelse fra Norsk Institutt for studier av forskning og utdannelse (NIFU) konkluderte i april med at arbeidsledigheten blant sivilingeniører og realister har økt med 10 prosent på to år.

Av studenter som tok eksamen våren 2003, var 18 prosent av sivilingeniører og realister med hovedfag og fordypning i IT, fortsatt arbeidsledig etter et halvt år på arbeidsmarkedet.

Til toppen