Dramatisk vekst for mobile datatjenester

En undersøkelse blant 50.000 brukere levner ingen tvil.

Dramatisk vekst for mobile datatjenester

En undersøkelse blant 50.000 brukere levner ingen tvil.

Teleutstyrsleverandøren Tellabs har sponset en rapport utarbeidet av opinionsundersøkeren Nielsen, for å kartlegge holdningene blant forbrukere i Storbritannia, Frankrike, Italia, Tyskland, Spania og USA til mobile datatjenester. Undersøkelsen har 50 000 respondenter. Hovedresultatene er publisert på Tellabs’ nettsted. Rapporten ble presentert på bransjesamlingen Mobile World Congress som pågår i Barcelona i disse dager.

Undersøkelsen kartlegger forbrukernes egne forventninger til hvordan de vil benytte seg av mobile datatjenester de kommende to årene. Rubrikken «mobile datatjenester» omfatter både datatjenester direkte til mobiltelefon – Internett, e-post, MMS, mobile applikasjoner – og bruk av det mobile datanettet for å kople en pc til Internett og andre nettjenester.

Blant amerikanske forbrukere sier 71 prosent at de vil bruke mobile datatjenester på daglig basis innen de nærmeste to årene. I Europa er andelen 41 prosent.

Slår dette til, vil antallet brukere av mobile datatjenester i disse landene øke fra rundt 200 millioner til rundt 375 millioner.

Et flertall av dagens brukere – 58 prosent i USA, 55 prosent i Europa – sier de regner med å bruke mobile datatjenester stadig mer.

Blant ikke-brukerne sier over en firedel – 27 prosent i USA, 28 prosent i Europa – at de regner med å ta mobile datatjenester i bruk. Den mest populære tjenesten de ser fram til, er mobilt Internett. Andre populære tjenester er MMS, opplasting av bilder til sosiale nettjenester, nedlasting av egne mobile applikasjoner, og e-post.

Både i pressemeldingen og i kontakter med journalister i Barcelona, understreker Tellabs hva det betyr at undersøkelsen ble gjennomført i november, altså på en tid da forbrukerne var fullt ut klar over at finanskrisen hadde gått over til en allmenn økonomisk krise.

Undersøkelsen avdekker også at operatørene må sørge for at mobile datatjenester ikke blir for dyre, og at prismodellen må være enkel og oversiktlig. Forbrukerne gir også klare signaler om forventninger til hastighet, kvalitet og pålitelighet.

Mesteparten av den forventede trafikkveksten vil komme de nærmeste tolv månedene, sier visepresident Pat Dolan i Emea-avdelingen (Europa, Midtøsten og Afrika) av Tellabs. Han advarer at dette stiller store krav til operatørene.

Tellabs-undersøkelsen står i en viss kontrast til en undersøkelse som Chess har offentliggjort i dag, med kun norske respondenter. Her fokuseres det på i hvilken grad nordmenn leser aviser på nett. Undersøkelse, gjort i samarbeid med Respons, viser at bare fire prosent gjør dette daglig minst én gang i uken. 94 prosent leser aviser på mobilen sjelden eller aldri.

Chess-undersøkelsen viser at i inntektsgruppen under 800 000 kroner i året er det bare én prosent som daglig leser aviser på mobilen. Over denne terskelen er andelen 5 prosent.

I nok en undersøkelse, som digi.no omtalte før helgen, anbefaler analyseselskapet Ovum at teleoperatørene framfor alt satser på å gi brukerne tilgang til datatjenester: De vil tjene langt mer på det enn dersom de skjeler for mye til egne innholdstjenester.

    Les også:

Til toppen