Dramatisk vending i Merkantildata

Merkantildata melder om at de ikke klarer å innfri deres egne målsetninger, akkurat slik aksjemarkedet har fryktet de siste ukene. Samtidig splittes selskapet og Adolfsen lever på lånt tid.

Det kom en dramatisk børsmelding fra Merkantildata ASA her på morgenkvisten. Selskapet nedjusterer tidligere prognoser. I vår forventet ledelsen i Merkantildata at resultatet før avskrivninger ville bli på 250 millioner kroner, men dette nedjusteres kraftig i dagens børsmelding fra selskapet. Eterra AS forventes å få et resultat litt bedre enn null, mens Ementor ASA forventes å få et resultat på litt over 100 millioner kroner.

Samtidig vil Merkantildata meddele at styret vil innkalle til ekstraordinær generalforsamling der styret vil foreslå å splitte Merkantildata ASA i to separate enheter: Eterra og Ementor. Begge skal børsnoteres. Tom Adolfsen står i sin stilling som konsernsjef i Merkantildata til fisjonen er gjennomført, i tillegg er han konstituert som konsernsjef i Eterra frem til ny konsernsjef er ansatt. Merkantildatas administrasjon og styre har i en lengre tid vurdert alternative strategiske tilpasninger av selskapet, herunder splitting.

- Vi mener tidspunktet nå er riktig, og har derfor bestemt å foreslå for generalforsamlingen å dele selskapet. Bakgrunnen for denne beslutningen er behov for å skape sterkere fokus og dedikasjon for videreutvikling av selskapene Eterra og Ementor, sier Riulf R. Rustad, styreformann i Merkantildata ASA i en børsmelding.

For å sikre Eterra tilstrekkelig langsiktig finansiell handlefrihet planlegges det en emisjon på inntil 300 millioner kroner i forbindelse med delingen av selskapet.

- Selskapets leder gjennom 14 år, Tom Adolfsen, har ledet selskapet fra nærmest ingenting til et av Nordens største IT selskaper. Adolfsen skal nå fullføre den restrukturering som ble påbegynt i fjor før han trekker seg ut av konsernet, sier Rustad.

- Jeg er motivert til å fullføre den ryddejobben vi sammen har startet på. Målet er å gjøre huset rent og pent, slik at nye krefter kan konsentrere seg om realisering av selskapets strategi og vekst. Nå må vi oppover i etasjene og ikke ødelegge 'gølvene' til Rustad, sier Tom Adolfsen i børsmeldingen.

Til toppen