Drammen planlegger gratis WLAN-sone

Innbyggere og turister i Drammen sentrum vil neste sommer trolig kunne koble seg gratis til Internett.

Drammen Kommune ønsker å opprette en åpen WLAN-sone ved Nordens største torg, Bragenes torg i sentrum av Drammen.

Dette betyr at innbyggere og besøkende fritt skal kunne få trådløs tilgang til Internett nårde befinner seg i umiddelbar nærhet av torget og har med seg en PC eller annen enhet med WLAN-adapter.

Initiativtaker og bystyrerepresentant i Drammen, Dag Fjeld Edvardsen (H), skriver i en e-post til digi.no at sonen vil være gratis for alle brukere. Så vidt Edvardsen kjenner til, er Drammen den første kommunen i Norge som planlegger å tilby trådløs infrastruktur til et offentlig torg. Også næringslivet rundt torget, blant annet uterestauranter, vil kunne benytte seg av tilgangen.

Ifølge Drammens Tidende, er det hele ikke endelig avgjort. Kostnadene anses som relativt beskjedne - omtrent 30.000 kroner. Det er først og fremst juridiske spørsmål som eventuelt kan hindre utbyggingen.

    Les også:

Fordi WLAN-sonen vil ta utgangspunkt i Internett-aksess og båndbredde kommunen allerede har til rådighet, er det et spørsmål om hva som vil kunne skje hvis løsningen misbrukes, for eksempel til kriminell virksomhet. All trafikk vil ha utgangspunkt fra IP-adresser som tilhører kommunen, noe som kan være uheldig for kommunens navn og rykte. Rådmannen i Drammen er derimot innforstått med at det for kommunen vil være enkelt å avdekke om trafikken stammer fra kommunens interne datanett eller fra WLAN-sonen.

Ifølge Drammens Tidende sier rådmannen at det er viktig å unngå misbruk, problemer for annen kommunikasjon rundt torget, at kommunen kommer i ansvar overfor brukerne eller på grunn av bruken av nettverket. En mulig løsning er å etablere en generell ansvarsfraskrivelse og at brukerne aksepterer at all bruk skjer på eget ansvar, samt etter avtale med næringslivet og andre faste brukere rundt torget. Spørsmålet om eventuelle hindringer av juridisk art, må derfor vurderes nærmere før internettaksess etableres.

Administrasjonen i Drammen skal behandle saken videre med sikte på å få opprettet sonen innen sommeren 2005.