Dreper skolen kreativiteten?

To av verdens fremste tenkere innen utdanning og teknologi kommer til Oslo denne sommeren.

Dreper skolen kreativiteten?
Hvordan bør fremtidens skole se ut? Hva skjer når nettskyen tar over? Spørsmålene reises av BIs June Breivik. Bilde: Illustrasjonsfoto: Vidar Ruud/ANB/All Over Press

KOMMENTAR: En av verdens fremste tenkere om utdanning professor Sir Ken Robinson, som er keynote på DE2013 i Oslo i juni, hevder at dagens skolesystem dreper kreativitet og skaper en ADHD-epidemi. I stedet for å fokusere på standardisering burde skoleverket, la elevene få dyrke sine styrker, og finne sitt «element».

I en verden hvor entreprenørskap og innovasjon er viktig for et lands konkurranseevne er dette et tankekors. Har vi som Sir Ken Robinson hevder et skolesystem som dreper kreativitet?

NHO mener at entreprenørskap må inn i lærerutdanningen, men hva hjelper det å gjøre entreprenørskap til et fag når resten av skolesystemet dreper kreativitet og innovasjon hos elevene? Sir Ken Robinson hevder at skolesystemet systematisk ødelegger disse kvaliteter som alle er født med på grunn av sitt fokus på tre hovedområder som er i direkte opposisjon til hvordan mennesker lever og utvikler seg:

For det første fremmer det standardisering og et snevert syn på intelligens når våre evner og talent er uendelig varierte og personavhengige. For det andre fremmer utdanningssystemet konformitet når kulturell utvikling og prestasjoner er avhengig av å fremme kreativitet og forestillingsevner. Til slutt er utdanningssystemet linjært og rigid, når alle menneskers liv er organisk og uforutsigbart.

Sir Ken Robinson mener at samfunnet trenger utdanningssystemer som står i motsetning til disse prinsippene som dreper kreativiteten. Sir Ken Robinsons påstander får støtte av Yong Zhaos forskning på sammenhengen mellom et lands score på internasjonale tester som PISA og TIMMS. Zhao hevder det er en omvendt korrelasjon mellom score på disse testene og et lands kreativitet, innovasjon og entreprenørskap. Grunnen sier Zhao er at entreprenørskap ikke kan begrenses til et fag og enkelte timer, men er et “state of mind”, en mentalitet og holdning som må gjennomsyre systemet, og fordrer at en håndterer og lever med usikkerhet og risiko.

En som prøver å lage en skole for det 21. århundre er Sugata Mitra. Han er best kjent for sine eksperimenter med å gi barn datamaskiner og så lærer de seg selv, kjent under betegnelsen Hole-in-the-Wall. Nå vil han gjøre som veldig mange innen høyere utdanning gjør for tiden, han vil bygge en skole i skyen. Innen høyere utdanning ser vi at verdens anerkjente universiteter legger studiene sine fritt og tilgjengelig ut på nett. Dette har fått betegnelsen Massive Open Online Courses, MOOC.

Nå vil Sugata, med bakgrunn i sine erfaringer fra Hole-in-the-wall experiments, bygge en skole for barn og unge i skyen. Sugata Mitra vant nylig 2013 Ted Prize på 1 million dollar for sine planer om å lage en skole i nettskyen. Han mener det ikke er nok å reformere skolen, vi må redefinere skolen i en tid hvor å “vite” kan være blitt overflødig.

Sugata sier at i stedet for å be barn og unge om å regne uten å bruke pc, kalkulator eller snakke hvor lang tid det vil ta for 5 kg masse å falle til bakken fra 20 meters høyde, burde spørsmålet være: bruk internet for å finne ut hvor lang tid det vil ta 5 kg masse å falle til bakken fra 20 meters høyde. Diskuter med dine medelever. Forklar hvorfor du mener svaret er riktig.

Sugata kan også fortelle om en doktorgradsstudent i evolusjonær biologi som i dag studerer på et stipend ved Yale, USA. Han sier han kom dit ved å lese New Scientist på en hole in the wall pc i landsbyen sin.

Både Sir Ken Robinson og Sugata Mitra skal forelese på Disruptive Education, som jeg er med å arrangere 14. juni på Universitetsbiblioteket, UiO.

    Les også:

Les mer om: