Drift er en utfordring ved virtualisering

Det er populært å virtualisere servere, men effektiv drift er vanskelig, viser undersøkelser.

Drift er en utfordring ved virtualisering

To uavhengige undersøkelser, utført på oppdrag fra henholdsvis Rackspace og Novell, gjenspeiler både den sterke veksten innen virtualisering, og problemene som erfares med å legge opp til effektiv drift.

Novell-undersøkelsen er utført av Lighthouse Research og heter Data Center Management Research Report. Den bygger på et tilfeldig utvalg amerikanske bedrifter med fra 500 ansatte og oppover, og er altså ikke begrenset til Novell-kunder. Tallet på respondenter er 411.

Rackspace-undersøkelsen, Rackspace Virtualization Survey, bygger på svar på et skjema sendt per e-post til rundt 3000 av selskapets kunder. 12 prosent, det vil si om lag 360, fylte ut skjemaet.

Novell-undersøkelsen retter seg direkte til spørsmål rundt serverdrift i datasentraler.

45 prosent av datasentralene anvender virtualisering i en eller annen form. Over halvparten av dem som ikke gjør det, har planer om det i nærmeste framtid.

Automatiserte drift brukes i forholdsvis beskjeden utstrekning. For fysiske og virtuelle servere under ett, svarer bare 14 prosent at de bruker automatiserte verktøy for å følge med i hva slags belastning serverne opplever. 22 prosent følger ikke med i det hele tatt, mens 57 prosent svarer at de har en eller annen form for manuell overvåking.

De som har virtuelle servere, er noe mer automatisert: 28 prosent har automatisk overvåking av ressursbruken til de virtuelle serverne, 47 prosent overvåker manuelt, og 14 prosent følger ikke med i det hele tatt.

Hensikten med Rackspace-undersøkelsen er å kartlegge kundenes oppfatning av virtualisering og hvilke faktorer som avgjør hvorvidt de går inn for virtualiserte løsninger eller ikke, både som kunder av Rackspace og i sine egne dataanlegg.

Rackspace har bygget opp et internasjonalt nettverk av datasentraler, og tilbyr drift av forretningskritiske applikasjoner.

Respondentene har i stor grad tillit til teknologiens modenhet: 57 prosent bruker den internt. 72 prosent svarer at de er innstilt på å kjøre forretningskritiske applikasjoner på virtuelle servere. Lavere kostnader og bedre skalerbarhet er de to fordelene som framheves ved virtualisering.

Skepsis til virtualisering kommer fram i forhold til drift.

Nær sagt alle som ser for seg forretningskritiske applikasjoner på en virtualisert plattform, legger til at en betrodd part i så fall må ha ansvaret for driften.

Av de som ikke har erfaring med virtualisering svarer 64 prosent at de vil helst teste det hos en kvalifisert vert.

Utsetting av kritiske applikasjoner til en vertsleverandør som anvender virtualisering, innebærer at kunder kan komme til å dele fysiske servere med andre.

I undersøkelsen til Rackspace sier bare 13 prosent seg absolutt sikre på at de vil godta en slik ordning. Begrunnelsen for ikke å ville dele fysiske servere med andre er først og fremst frykt for nedsatt ytelse i perioder der «de andre» krever mange ressurser (46 prosent) og sikkerhetsbetraktninger (30 prosent).

Blant andre interessante detaljer i Rackspace-undersøkelsen:

  • 60 prosent virtualiserte med VMware, 14 prosent med Microsoft og 11 prosent med Xen
  • 35 prosent ville foretrukket å virtualisere med åpen kildekodeprodukter, 22 prosent med proprietære produkter. For resten, 43 prosent, er det likegyldig.

    Les også:

Les mer om: