Driftsavtale med Hurtigruten

Basefarm skal ta seg av betalingsløsningene.

Driftsavtale med Hurtigruten
Sertifiseringen PCI-DSS er grunnlaget for Basefarms nye treårige avtale med Hurtigruten. Bilde: Hurtigruten

Basefarm har undertegnet en avtale med Hurtigruten om å drifte online billettbestilling og betaling for deres utenlandske reisebyråer og agenter.

Avtalen løper over tre år. Løsningen tar i mot transaksjonsdata og fordeler dem til rette instanser for å bekrefte booking, kontrollere betalingen og overføre pengene.

Administrerende direktør Bjart Kvarme i Basefarm sier avtalen er viktig for dem fordi den styrker deres posisjon som driftsleverandør av betalingsløsninger.

Basefarm ble høsten 2011 sertifisert etter standarden PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Standarden beskriver krav til virksomheter som overfører, behandler eller oppbevarer kortnummer, med krav til rutiner, tilgangskontroll og loggføring samt til planmessig kontroll og revisjon. PCI-DSS er påkrevet for å behandling kort fra Visa, Mastercard, American Express, Diners med flere.