Driftstilbud tilpasset de mellomstore

Innen IT-drift tilbyr Ergogroup de mellomstore en utmålt kombinasjon av standard tjenester og skreddersøm.

Innen IT-drift tilbyr Ergogroup de mellomstore en utmålt kombinasjon av standard tjenester og skreddersøm.

Ergogroup har en egen divisjon for sin satsning på det de kaller SMB-segmentet, bedrifter med mellom 100 og 800 ansatte. Andre aktører kaller dette for mellommarkedet.

Tjenesteutsetting er i vinden i Norge for tiden. Etter noen tunge år har veksten begynt å komme, og leverandørene går nå med overskudd.

Ergogroup gikk gjennom noen endringer i fjor etter sommeren og er nå sammensatt av det som tidligere het Ergorunit og forretningsenheten som selskapet kjøpte fra Ementor. I tillegg kom også oppkjøpet av den lille aktøren Serve.

Hver enkelt kunde har forskjellige behov og det er store forskjeller på betalingsvilje. De små kundene har ikke de helt store budsjettene og må gå for standardiserte løsninger for at det skal lønne seg. På den annen side har de store kundene behov for mer kompliserte spesialtilpasninger, samtidig som de er i stand til å betale for det de trenger.

Mellommarkedet er i en litt vanskelig posisjon midt i mellom. De har behov for flere spesialtilpassninger enn de små og de har mindre penger å rutte med enn de store kundene.

Dette har Ergogroups SMB-divisjon tatt inn over seg: De satser på å standardisere de rene driftsrelaterte tjenestene, samtidig som de leverer spesialtilpassning til hver enkelt kunde på toppen.

Driften av servere, datalagring, kommunikasjon og sikkerhet er standardisert. CRM, dokumentsystem, prosjektrom/hotell, Outlook og ERP kjører på samme type løsning, men er konfigurert for den enkelte kunde. I tillegg driftes kundenes egne spesialløsninger.

Mange av Ergogroups 250–270 kunder i SMB-divisjonen er veldig prosess- og prosjektorientert. Da er det viktig å kunne være tilpassningsdyktig.

– Vi tror det er viktig å raskt kunne levere en 80 prosents løsning som raskt kan spesialtilpasses til kundens behov, sier Per Mikalsen, direktør for SMB-satsningen i Ergogroup.

For å kunne dekke opp andre behov som raskt dukker opp i denne typen virksomhet, satser Ergogroup på å tilby kompetanse utover det rent driftstekniske. Av de 270 ansatte i divisjonen er det 60 rådgivere som leverer konsulenttjenester innen organisasjonsutvikling og økonomi i tillegg til ren IT-kompetanse.

– Kundene er ikke interesserte i det underliggende som hardware og software lengre. Fokus er på hva de kan få ut av systemet og det kan vi bedre hjelpe dem med når vi også har tverrfaglig kompetanse, sier Mikalsen.

I ASP Norges analyse av det norske markedet for tjenesteutsetting får Ergogroup godt skussmål for sin synlighet i markedet.

Rapporten trekker frem at selskapet er sterke på sine relasjoner med kundene og at de derfor belønnes med trofaste kunder. Det kan nok tillegges selskapets fokus på spesialtilpassninger for hver enkelt kunde.

Til toppen