Drøfter egen nemnd for fildelingssaker

EU vil sperre fildeleres nettilgang. Det bekymrer Forbrukerrådet og IKT-Norge.

Drøfter egen nemnd for fildelingssaker
Bilde:

Forbrukerrådet og IKT-Norge diskuterer for tiden mulighetene for å opprette et meklingsorgan – en nemnd – som kan ta seg av påstander om blant annet ulovlig nedlasting fra nettet, går det fram av en pressemelding fra Forbrukerrådet.

Rådet peker på at film- og platebransjen presser på for hardere tiltak for å avdekke og forfølge opphavsrettskrenkelser. Det gjenspeiler seg i at EU-kommisjonen lufter tanker om å utestenge forbrukere fra internettet, dersom de ulovlig laster opp eller ned beskyttet innhold på nettet. Et annet utslag er EU-kommisjonens ønske om å pålegge nettleverandørene ansvar for forbrukernes opphavsrettskrenkelser, og at leverandørene skal ha et selvstendig ansvar for å reagere overfor forbrukerne. I Norge ble disse utspillene forsvart på NRKs dagsrevysending 23. juli av kulturminister Trond Giske, stikk i strid med tidligere uttalelser fra statsråden til pressen.

Forbrukerrådet krever respekt for opphavsretten, og at opphavsrettskrenkelser skal få konsekvenser.

Ifølge fungerende underdirektør Hans Marius Graasvold mener Forbrukerrådet samtidig at utestengning fra nettet ikke står i forhold til de fleste fildelers lovbrudd. Det mener videre at viktige rettssikkerhetsprinsipper settes til side dersom leverandører – og ikke politi og domstoler – skal settes til å vurdere og eventuelt slå ned på påståtte opphavsrettskrenkelser.

Graasvold reagerer derfor «kraftig» på kulturministerens utspill, heter det videre i pressemeldingen.

Forbrukerrådet og IKT-Norge har nå innledet samtaler med sikte på å opprette en nemnd. Nemndens oppgave vil være å gi nøytral meklingsbistand til rettighetshavere, nettilbydere og forbrukere.

Den offentlig utnevnte Personvernkommisjonen utreder også meklings- og nemndsløsninger ut fra et personvernsperspektiv.

Graasvold har presentert forslaget for EU-kommisjonen og for representanter for organisasjoner for rettighetshavere og platebransjen. Han beskriver sistnevntes reaksjoner som «positive».

    Les også:

Les mer om: