Drøfter telefusjonen mandag kveld

En norsk delegasjon bestående av konsernsjef i Telenor, Tormod Hermansen, styreleder i Telenor, Arnfinn Hofstad og samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll er i Stockholm mandag kveld for å berge en fusjon mellom Telenor og Telia.

En norsk delegasjon bestående av konsernsjef i Telenor, Tormod Hermansen, styreleder i Telenor, Arnfinn Hofstad og samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll er i Stockholm mandag kveld for å berge en fusjon mellom Telenor og Telia.

Fusjonsdokumentet mellom de to selskapene skulle vært signert mandag formiddag, slik at et nytt teleselskap skulle kunne være operativt fra 1. november. Nå er signeringen utsatt på ubestemt tid. Også offentliggjøring av navnet på det nye selskapet er utsatt.

I kveld møtes representanter for Telenor og Telenors eiere med sine svenske kolleger for å finne en løsning på de problemene som er skapt. Og de består i hovedsak av at den svenske regjeringen før helgen utnevnte Jan-Åke Kark til sjefsrådgiver, noe en fra norsk side mener er snikinnføring av en arbeidende styreleder.

Fra norsk side nøyer enn seg med å presentere denne forklaringen: "På grunn av behov for ytterligere arbeid og avklaringer er undertegning ("closing") av avtaler om sammenslåing av Telenor og Telia utsatt."

I en tilsvarende pressemelding fra det svenske næringsdepartementet heter det at Fjærvoll mandag morgen klokken 09:30 hadde meddelt at en fra norsk side ikke var ferdig med behandlingen av blant annet det framtidige selskapets kapitalstruktur.

Pressetalsmann for næringsminister, Bjørn Rosengren, Lars Georgsson sier til det svenske nyhetsbyrået TT at han ikke vil kommentere saken før situasjonen er avklart. Han sier imidlertid at alt var klart til direktesending av sermonien, før nordmennene gav beskjed en time før skulle begynne at de ikke kom.

Selskapets styreleder, Arnfinn Hofstad, sier til NTB at det er styreleder i det nye teleselskapet, Jan-Åke Kark sin rolle som må avklares. Han utelukker ikke at en avtale kan signeres i løpet av kvelden.

I tillegg til Karks rolle, kommer andre uavklarte problemer, som det at de svenske fagforeningene ønsker en ekstra styreplass i det nye teleselskapets styre.

Også verdifastsettelse av selskapet ved børsintroduksjonen er blant de spørsmålene en må avklare før en kan signere en avtale.

Til toppen