Drømmesalg for Icon Medialab

Til tross for 357 prosent økt omsetning, taper Icon Medialab fortsatt penger. Men resultatet for første kvartal i år viser at selskapet er på rett vei.

Icon Medialab la fredag frem kvartalsresultatene for første kvartal i år og tallene var hyggelig lesning. Omsetningen økte med hele 357 prosent, fra 61 millioner svenske kroner i første kvartal 1999 til hele 278,5 millioner kroner i første kvartal i år. Fra fjerde kvartal 1999 til første kvartal 2000 var omsetningsveksten på hele 72 prosent.

Men selv om omsetningen har vært sterk, taper fortsatt selskapet penger på driften. Holder man utgifter til de ansattes opsjonsordninger og andre finansielle kostnader utenfor, tapte Icon 14,6 millioner kroner. Hvis man medregner disse utgiftene ble tapet for første kvartal i år på hele 96,3 millioner svenske kroner.

Før opsjonskostnadene hadde selskapet i første kvartal 1999 et tap på 15,9 millioner svenske kroner, mens tapet i fjerde kvartal 1999 var på 223 millioner svenske kroner.
Les mer om konkurrentenes resultat:
Gifteklare netteksperter styrker økonomien


Hver Icon-konsulent solgte i snitt tjenester for 794 000 svenske kroner i første kvartal 2000. Dette er en økning på 21 prosent fra samme periode året før.

I en pressemelding fra selskapet uttaler Ulf Dahlsten, administrerende direktør i Icon Medialab International, at selskapets kvartalsresultat viser at selskapet er på rett vei.

På grunn av opsjonsreglene vil Icon Medialab måtte belage seg på underskudd også en tid fremover. Selskapet må nemlig betale arbeidsgiveravgift på grunnlag av verdiene til de ansattes obsjoner. For dess mer aksjen går opp på børsen, dess mer koster det Icon å fore sine ansatte med opsjoner.

Til toppen