Dronning gir grønt lys for ID-kort

Den britiske dronningen røper i sin trontale at alle engelskmenn skal få et nytt, digitalt ID-kort.

Det var dronningen av England som på torsdag kom med lovforslaget om ID-kort til alle briter. Talen er skrevet av den britiske regjering, og lovforslaget vil bli en het potet ved neste valg.

- Min regjering innser at vi lever i en tid med global usikkerhet med økende omfang av terrorisme og organisert kriminalitet. Et ID-kort vil være et viktig element i å trygge sikkerheten, sa dronningen i sin tale.

Ifølge Cnet har Innenriksdepartementet foreslått at ID-kortet skal være ferdigstilt i 2008 med biometrisk informasjon som skannet iris, fingertrykk og ansiktskann. ID-kortet vil koste rundt 175 kroner og bli utstedt ved siden av fornyede pass.

Med 65 millioner briter er kostnadsrammen for ID-kort prosjektet fastsatt til 31 milliarder kroner, som blir det største IT-prosjektet noensinne av den engelske regjenring.