Dropbox lover fortsatt personvern

Skal ikke endre holdning selv med Condoleezza Rice i styret.

Dropbox lover fortsatt personvern
Utnevnelsen av Condoleezza Rice som styremedlem har ført til protester blant mange av brukerne. Bilde: U.S. Department of State

Valget av tidligere utenriksminister Condoleezza Rice som styremedlem i Dropbox er fortsatt svært kontroversielt blant mange av brukerne. Protestene har blitt så mange og fått så mye oppmerksomhet at Dropbox-sjef Drew Houston har sett seg nødt til å forsvare valget av Rice i et blogginnlegg.

– Det er ingenting viktigere for oss enn å sørge for at tingene dine er trygge og sikre. Det er derfor vi har kjempet for åpenhet og reformering av myndighetenes overvåking, og det er derfor vi har gått høylytt ut med våre prinsipper og verdier, skriver Houston, mens han lenker til eksempler på dette.

Houston skriver videre at Dropbox burde ha vært tydeligere på at selskapet verdier ikke vil endres som følge av at Rice er utnevnt til styremedlem i selskapet.

– Våre forpliktelse angående dine rettigheter og ditt personvern er i sentrum for hver avgjørelse vi tar, og dette vil fortsette, skriver Houston.

– Vi er beæret over at Dr. Rice har sluttet seg til styret. Hun tar med seg en utrolig mengde erfaring og innsikt om de internasjonale markedene og dynamikken som definerer dem. Etter hvert som vi fortsetter å utvide til nye land, har vi behov for denne typen innsikt for å kunne nå nye brukere og å forsvare deres rettigheter. Dr. Rice forstår selskapets holdning til spørsmålene og støtter fullt ut våre forpliktelser til brukerne, skriver Houston.

Forsvarstalen til Houston har fått svært mange kommentarer fra brukere som stadig mener at Rice har vist at hun overhodet ikke bryr seg om personvern. Mange av disse brukerne vil nå flytte sine data over til andre tjenester.

Spørsmålet er hvor mange brukere som må forsvinne før Rice virkelig blir ansett som en belastning for Dropbox i stedet for en berikelse. Saken har en del likheter med det man så i Mozilla for noen uker siden, da Brendan Eich ble utnevnt til toppsjef i selskapet. Eich valgte å gå av som toppsjef i Mozilla etter bare en uke på grunn av protester fra blant annet brukere og ansatte.

    Les også: