Dropper 64-bits Firefox for Windows

Mozilla vil bruke ressursene på andre prosjekter.

Dropper 64-bits Firefox for Windows
Bilde:

Mozilla har i alle fall siden 2010 jobbet med å utvikle 64-bits utgaver av Firefox til Windows, Linux og OS X, men bare til de to sistnevnte operativsystemene er dette et offisielt tilbud. 64 bits Firefox for Windows har ennå ikke blitt lansert.

Nå er det klart at det ikke vil komme noen offisiell 64-bits versjon av Firefox for Windows i overskuelig framtid. Etter en diskusjon innledet av Benjamin Smedberg, engineering manager i Mozilla, kunngjorde Smedberg denne uken at arbeidet med 64-bits-utgaven av Firefox for Windows legges ned.

Hovedårsaken til nedleggelsen ser ut til å være at denne versjonen av Firefox i utgangpunktet har blitt lite prioritert, og dermed har den fortsatt store mangler. Det er også et vedvarende problem med plugins, som i liten grad er tilgjengelige også i 64-bits versjoner.

Det er få eller ingen problemer med å kjøre 32-bits nettlesere med 32-bits plugins i 64-bits operativsystemer. Det er dette de aller fleste benytter i dag, selv om både Internet Explorer og Opera er tilgjengelige i 64-bits utgaver for Windows.

Mozilla har de siste årene igangsatt flere nye prosjekter, som Modern UI-versjonen av Firefox og smartmobiloperativsystemet Firefox OS. Det har ført til at prioriteringene og ressursene flyttes vekk fra andre prosjekter, inkludert blant annet e-postklienten Thunderbird.

    Les også: