Dropper ansatte ved å utnytte IT-trender

SaaS, offshoring, outsourcing og fri programvare gjør det mulig for Jens Christian Bang å droppe ansatte.

Alreadyon leverer blant annet systemer for å gjøre det enkelt å holde oversikt over ferier og annet fravær.
Alreadyon leverer blant annet systemer for å gjøre det enkelt å holde oversikt over ferier og annet fravær.

SaaS, offshoring, outsourcing og fri programvare gjør det mulig for Jens Christian Bang å droppe ansatte.

IT-bransjen utvikler seg raskt, og løsningene herfra danner fundamentet for samfunnet og alle andre bransjer.

Samfunnet utvikler seg også, men ikke i samme tempo. Det åpner muligheter for de som er tidlig ute med å ta i bruk nye teknologier og som tar innover seg teknologitrender som Software as a Service (SaaS), offshoring til lavkostland, outsourcing av oppgaver til spesialiserte firmaer og fri programvare.

Jens Christoffer Bang har lang fartstid fra bransjen, og har blant annet vært salgssjef for programvare i Computerland, og deretter Umoe IKT etter at de kjøpte Computerland.

Etter et år med forberedelser startet han selskapet Already On 1. mai i år. Det er et selskap som lager programvare for bedriftsmarkedet og leverer det som en nettbasert tjeneste.

I første omgang har Already On fokusert på administrative løsninger som gjør de ansatte i stand til selv å registrere nødvendig informasjon på nettet, i stedenfor gjennom papirskjemaer.

- Det er sjeldent et grensesnittet mellom regnskapssystemet og de ansatte. Når noen oppdager at noen er borte blir det puttet en lapp i hylla, og så kaster de fleste lappen. Deretter går noen i administrasjonen igjennom systemet, og så sender man en ny lapp, sier Bang.

Slike manuelle systemer er svært utbredt, selv om det er relativt enkelt å lage enklere og mer effektive nettbaserte løsninger.

Already On startet med å levere fem egenutviklede applikasjoner:

  • Absence effektiviserer og kvalitetssikrer informasjonsflyten mellom en ansatt og lønningssystemet slik at papirlapper og skjemasystemer blir overflødiggjort
  • Vacation forenkler innhetingen av ønskede ferieperioder fra ansatte
  • Assets gir oversikt over alle bedriftens eiendeler og utstyr kategorisert etter produsent, kategori, gruppe og brukssted
  • Asset Library er et biblioteksystem som holder rede på hvem som disponerer bedriftens eiendeler og ber om bekreftelse på dette
  • Contract er en kontraktsforvaltningsapplikasjon som holder rede på alle bedriftens kontrakter, kontraktenes løpende kostnader, innskannede dokumenter og leverandørene

I tillegg leverer de Microsoft Dynamics CRM 4.0 som er integrert med Outlook og nettsiden.

- Jeg ville aldri funnet på å bygge et CRM-system selv. Microsoft CRM er et produkt som er velrenomert, og så er det bare å legge det til, sier Bang.

Denne holdningen gjennomsyrer hele måten Bang og Already On tenker.

- Det går i en blanding av egenutviklede, lisensierte programmer og åpen kildekode, sier Bang.

Utviklingen er satt ut til et 40 mann stort programvareselskap i Latvia, en partner som Already On ikke har noen eierinteresser i. Serverne står i et dedikert serverhotell og hele driften er satt ut til et ekstern selskap. Alle administrative oppgaver er også satt ut til eksterne tilbydere.

- Regnskap er satt bort, det samme er lønning. Alt som ikke har med salg å gjøre er satt bort, sier Bang.

Dermed sitter Jens Christian Bang alene igjen i selskapet. Han vil ikke forbli alene fordi han trenger flere selgere etterhvert som virksomhetens aktivitetsnivå tar seg opp, men også på dette feltet har han sett litt på hva slags muligheter som dagens trender byr på.

- Det jeg har prøvd i Already On er å gjøre de smarte måtene for å holde kostnadene nede, sier Bang.

Det betyr ikke at Already On er et enkeltpersonsforetak uten utgifter. Selskapet er registrert som et aksjeselskap, og Bang har hentet inn investorer for å finansiere satsningen.

Jens Christian Bang har gått systematisk til verks for å bygge Alreadyon som et kostnadseffektivt programvareselskap.
Jens Christian Bang har gått systematisk til verks for å bygge Alreadyon som et kostnadseffektivt programvareselskap.

- Vi har investert et sjusifret beløp for å få det opp og gå, og deretter fungerer det godt med en bare mann, sier Bang.

Det er heller ikke snakk om en løsning der grunderen går på sultelønn. Alt er lagt opp som om det var et normalt stort finansiert oppstartsselskap.

- Jeg er ansatt i selskapet og tar ut full lønn. Det er budsjettert for å lønne en administrerende direktør. Hvis jeg blir overkjørt av trikken så blir det ansatt en ny administrerende, sier Bang.

Det er stor forskjell på selskaper. Det er ikke noe problem å være alene i et selskap hvis man bare selger ferdige varer som ikke trenger verken support eller andre tjenester rundt det. Som programvareselskap og tjenesteleverandør får Already On de samme utfordringene som vanlige selskaper med flere ansatte.

For eksempel er det en utfordring med CRM-systemer at mange trenger og/eller ønsker spesialtilpasninger. Dette genererer endel konsulentinntekter for forhandlere som jobber med diverse CRM-systemer, enten det dreier seg om tradisjonell lokalt installert programvare eller SaaS-løsninger.

Already On har ingen konsulenter, men Bang mener at det ikke er noe problem.

- Vi kan kjøre en workshop i Riga, sier Bang.

Flyforbindelsen dit er både god og billig, så det er fullt mulig å arrangere en slik workshop som en dagstur.

- En slik workshop tar jeg 10.000 kroner for. Det er ingen som kan konkurrere med det, sier Bang.

Jens Christian Bang er alene i selskapet i dag, men det vil ikke forbli slik. Det er imidlertid ikke aktuelt å rekruttere i Norge

- Jeg skal ansette mellom 5 og 10 selgere, og de skal jeg hente fra Sverige. De snakker nok "norsk" til at de kan gjøre business, sier Bang.

Han planlegger å rekruttere de fra området rundt Karlstad i Sverige, blant annet fordi de har et universitetsmiljø der. Selv om han forsøker å utnytte mulighetene som teknologier skaper, så er det ikke snakk om et svensk call-centre. Han vil hente de over til Norge.

- Jeg kommer til å ansette flest kvinner. Jeg tror de jobber hardere at de er mer pliktoppfyllende, sier Bang.

Til toppen