Dropper IT-Fornebu for UMTS

Tidligere Alcatelsjef, Bjarne Aamodt blir administrerende direktør for Enitel og Soneras UMTS-satsing i Norge, Broadband Mobile. De første telefonitjenestene på det nye mobilnettet skal leveres i løpet av året.

Tidligere Alcatelsjef, Bjarne Aamodt blir administrerende direktør for Enitel og Soneras UMTS-satsing i Norge, Broadband Mobile. De første telefonitjenestene på det nye mobilnettet skal leveres i løpet av året.

- Jeg er svært tilfreds over å få være en sentral del av utbyggingen og driftingen av fremtidens telekommunikasjons-nettverk i Norge. Med Enitels landsdekkende posisjon og <FONT FACE="Arial,Sans-Serif" SIZE=2>Soneras mobilkompetanse gleder jeg meg til å bli en del av Broadband Mobile, sier Aamodt.

Aamodt sluttet i Alcatel høsten 1999 for å starte i IT Fornebu Knowation. Han har også erfaring fra næringslivet gjennom flere styreverv. Han forlater nå IT-Fornebu lenge før prosjektet står ferdig og velger heller å satse på tredje generasjons mobiltelefoni.

Enitel og Sonera ble i november i fjor tildelt en av de fire UMTS-lisensene i Norge.

- Deler av nettverket vil være på plass i løpet av 2001.Totalt forplikter Broadband Mobile seg til å bygge 2.032 basestasjoner innen fire år fra lisenstildelingen. I tillegg vil vi sette opp over 800 basestasjoner ut fra markedets behov, og i regionene. Den forventede totalinvesteringen for prosjektet er beregnet til omlag fem milliarder kroner, sier Aamodt.

Til toppen