Dropper mobilbot på 4.000 milliarder lire

Det italienske mobilselskapet Blu har fått medhold i en ankesak mot den italienske regjeringen. Blu ble krevd for 16 milliarder kroner etter at mobilselskapet trakk seg fra den italienske UMTS-auksjonen i oktober i fjor.

Det italienske mobilselskapet Blu har fått medhold i en ankesak mot den italienske regjeringen. Blu ble krevd for 16 milliarder kroner etter at mobilselskapet trakk seg fra den italienske UMTS-auksjonen i oktober i fjor.

De 16 milliarder kronene, eller vel 4.000 milliarder lire, tilsvarer Blu sitt bud på én av de fem italienske UMTS-lisensene i fjor høst. Blu trakk seg fordi eierne, med blant andre italienske Autostrade og British Telecom i spissen, ikke ble enige om hvem som skulle dekke regningen når UMTS-auksjonen var avgjort.

Verre for den italienske finansminister var at konkurransebildet endret seg: Med Blu ute av konkurransen var det kun fem konkurrerende selskap tilbake som "kjempet" om de fem UMTS-lisensene. Auksjonen ble derfor raskt avsluttet med bud på "bare" 100 milliarder kroner, eller halvparten av hva regjeringen hadde forventet.

Dette førte til at det ble reist sak mot Blu, som myndighetene mente hadde trukket seg for at de andre budgiverne skulle få billigere lisenser. Anklagen var at Blu deretter skulle kjøpe seg inn i ett av de fem selskapene som fikk UMTS-lisenser. Blant annet har Blu avvist et planlagt samarbeid med Telefonica-konsortiet som fikk UMTS-lisens, som ikke er GSM-operatør i Italia. Erstatningskravet lød på nærmere 4.000 milliarder lire, som var Blu sitt siste bud på en av de fem UMTS-lisensene.

Nå har en domstol i Roma bestemt seg for å ta anken til Blu til følge og avviser regjeringens økonomiske krav. På den andre siden avvises også et krav fra Blu på 300 milliarder lire i skadeserstatning fra regjeringen. Mobilselskapet krevde et så stort beløp som følge av skader regjeringens anklager hadde påført operatøren..

Til toppen