Dropper oppkjøp og gir pengene tilbake

Bouvet-sjef Sverre Hurum hentet mange millioner i forbindelse med børsnoteringen, men trenger ikke pengene.

Dropper oppkjøp og gir pengene tilbake

Bouvet-sjef Sverre Hurum hentet mange millioner i forbindelse med børsnoteringen, men trenger ikke pengene.

Konsulentselskapet Bouvet hentet hele 70 millioner kroner i en emisjon i forbindelse med børsnoteringen sin.

Pengene skulle gå til oppkjøp og videre satsning, men nå innkalles selskapets aksjonærer til ekstraordinær generalforsamling for å gi pengene tilbake til investorene.

- Bouvet har etter dette hatt en betydelig organisk vekst i tillegg til at det har blitt gjort to mindre oppkjøp av virksomheter. Den organiske veksten har for en stor del blitt finansiert over driften, skriver Bouvets styre i sin begrunnelse for den ekstraordinære generalforsamlingen.

Mange bedrifter er bekymret over den pågående finanskrisen og hvordan det vil slå ut for den norske IT-bransjen. Flere store aktører har meldt om et økt antall henvendelser fra selskaper som ønsker å bli kjøpt opp, og til langt lavere priser enn for kort tid siden.

Alt ligger derfor tilrette for å kjøpe for de som har penger på bok, slik som Bouvet har. Likevel slår selskapet fast at det ikke er aktuelt.

- Bouvet har i dag ingen planer om større oppkjøp, skriver Bouvet-styret.

Selskapet mener at pengene som blir stående på bok er ineffektiv bruk av pengene, og velger derfor å betale ut et ekstraordinært utbytte istedenfor.

Dette kan tolkes som et styrkesignal til markedet, men det kan også tenkes at det skyldes aksjonærenes behov for kapital til andre prosjekter der likviditeten ikke er like god.

Til toppen