Dropper prefikser første juni

Ti teleoperatører kan komme til å gi kundene mulighet til å ringe med en annen operatør enn Telenor uten å bruke prefiks allerede fra første juni. Men ikke alle har bestemt seg for hvilke tjenester de ønsker å tilby.

Ti teleoperatører kan komme til å gi kundene mulighet til å ringe med en annen operatør enn Telenor uten å bruke prefiks allerede fra første juni. Men ikke alle har bestemt seg for hvilke tjenester de ønsker å tilby.

Ti teleoperatører hadde gitt Telenor beskjed innen fristen 3. februar om at de ønsker mulighet for å tilby fast forvalg i Telenors telenett i stedet for dagens prefiksløsning.

Fast forvalg betyr at telekunden kan velge en annen fast teleoperatør enn Telenor og foreta alle samtalene med denne forhåndsvalgte operatøren. Om kunder som har valgt en ny operatør ønsker å ringe med en annen operatør enn hovedleverandøren, må kunden bruke denne operatørens forvalg, som for eksempel for Telenors vedkommende er 1531.

Pressetalsmann i Telenor, Dag Melgaard sier til digi.no at selskapet ennå ikke har gått aktivt ut med eget prefiks, selv om selskapet sitter med tre prefiks for selskapene Telenor Nett (1531), Telenor Mobil (1532) og Telenor Nextel (1533).

Han tror det blir mer aktuelt for Telenor til høsten når selskapet tilbyr produktet fast aksess til teleoperatørene. Dette produktet er en råvare som sikrer de nye teleoperatørene tilgang til Telenors aksessnett. Dermed kan de nye operatørene i tillegg til selve samtalen selge aksess til telenettet på samme måte som Telenor gjør i dag, og kunden kan i realiteten fristilles kundeforholdet til Telenor.

Melgaard opplyser at ti operatører har søkt om fast forvalg fra første juni innen den fristen Telenor satte (3. februar) med å få ferdig de tekniske løsningene. I tillegg har flere andre operatører meldt sin interesse for andre pulje som etter all sannsynlighet kommer i oktober.

Men det er dermed ikke sagt at alle som har bedt om muligheter for fast forvalg vil tilby alle sine kunder prefiksfrie tjenester.

I en rundspørring digi.no har foretatt til ulike teleoperatører i Norge har operatørene ulike oppfatninger om fast forvalg, selv om de aller fleste ser på dette som et viktig skritt i å kunne konkurrere med Telenor på like vilkår.

Børge Granli i Netnet sier at selskapet ønsker å tilby alle sine kunder (i bedriftsmarkedet) fast forvalg, under forutsetning av at selskapet gis konkurransemessige betingelser i forhold til Telenors nye lokaltakstsoner som etableres 25. mars. Fra da av er lokaltakstsonene kraftig utvidet til å gjelde fylket det ringes fra og nabofylkene, mens det fram til da har vært kommunen og nabokommunene.

Telia Norge vil tilby fast aksess, men hvilke produkter og i hvilket omfang vil ikke informasjonsdirektør Hanne Dirdal fortelle.

Tele 1 Europe ønsker å tilby fast aksess, sier assisterende direktør i selskapet, Marianne Thorsrud Haupberg.

I NetCom sier informasjonsdirektør Per Bjørkum at fast forvalg i første omgang er mest aktuelt for bedriftskundene.

- Vi vil bruke vinteren og våren til å evaluere situasjonen før vi tar en beslutning. Vi sitter jo på en stor kundemasse på privatmarkedet det kunne være aktuelt å tilby dette for, sier han.

Tele 2 Norge vil tilby fast forvalg på alle typer telefoni untatt lokaltelefoni, der selskepets administrerende direktør Kenneth Gustafsson mener selskapet ikke kan kunkurrere med dagens betingelser.

I Netsource - eller GTS Norge som bedriften kommer til å hete - sier viseadministrerende direktør Thore Bertelsen at selskapet vil tilby fast forvalg til alle sine bedriftskunder.

Sense Communications vil ikke tilby fast forvalg fra 1. juni. Administrerende direktør Matthias Peter sier til digi.no at det er mer sannsynlig at selskapet er med fra høsten av.

- Vi må sette dette i forbindelse med lanseringen i markedet, sier Peter, som legger til at selskapet uansett med dagens vilkår ikke kan konkurrere på lokaltelefoni. Uten bedre vilkår vil selskapet derfor unnta denne tjenesten fra sitt tilbud når fast forvalg måtte bli aktuelt.

I Janco Multicom har man egen infrastruktur og er derfor ikke så veldig interessert i fast forvalg i første omgang, men telefonidirektør Gunnar Evensen sier til digi.no at dette er mer interessant over tid.

- Dette er ikke kritisk for oss siden vi vil operere egen infrastruktur med egne teletjenester i det første områdene fra mars av.

Concorte Tele vil heller ikke tilby fast forvalg slik det ser ut i dag, men det nyetablerte selskapet vurderer situasjonen fortløpende.

Til toppen