Droppet ".com" - kursen spratt i været

Forskere har avslørt at selskaper som stryker .com og .net i navnet, opplever 15,8 prosent kurshopp det første døgnet.

Forskere har avslørt at selskaper som stryker .com og .net i navnet, opplever 15,8 prosent kurshopp det første døgnet.

Professor Raghavendra Rau ved Purdue University i den amerikanske delstaten Indiana forsker på irrasjonelle trekk ved børs og nærlingsliv, og har gitt flere verdifulle bidrag til å avkrefte myten om markedets iboende fornuft.

I fjor offentliggjorde han undersøkelsen A Rose.com by Any Other Name som dokumenterte hvordan selskaper, før dotcom-boblen brast, kunne hause opp sin aksjekurs bare ved å bytte til et mer moteriktig navn med endelse i ".com" eller ".net".

Nå har Rau gått gjennom de samme selskapene på nytt. I undersøkelsen The Name Game: Valuation Effects of Name Changes in a Market Downturn ser han på hva som skjedde med dem som fulgte med da moten vendte dotcommerne ryggen, og byttet tilbake til navn uten ".com" eller ".net".

Navneskiftene viste seg å være svært lønnsomme. De som droppet ".com" eller ".net" opplevde en gjennomsnittlig kursstigning på 15,8 prosent det første døgnet etter skiftet, og 21,6 prosent i løpet av den første måneden. I de tre månedene før navneskiftet, hadde de opplevd et kursfall på gjennomsnittlig nesten 20 prosent.

De som byttet tilbake, etter tidligere å ha byttet fram, opplevde enda sterkere framgang ved å droppe navn med ".com" eller ".net": 38,5 prosent kursvekst den første måneden.

Et eksempel: Sommeren 2000 byttet Publishing Co, of North America navn til Attorneys.com, og opplevde en nær dobling av aksjekursen i løpet av få dager. Året etter hadde kursen langsomt men sikkert falt 75 prosent fra toppnivået. Et nytt navneskifte, til 1-800-Attorney, fikk kursen opp 40 prosent etter noen få dager.

Andre interessante navneendringer:

  • fra Skreem.com til Waterford Sterling Corp
  • fra Judge.com til Judge Group
  • fra Save on Meds.net til Voyager Group
  • fra JFAX.COM til J2 Global Communications
  • fra Pentegra Dental Group til e-dentist.com til EDT Learning
  • fra Sled Dog til Xdogs.com til Xdogs
  • Fra ADAM Software til adam.com til ADAM

Rau understreker at selv med betydelig kursøkning de første tretti dagene etter navneskifte, har gevinsten gjerne forvitret på lengre sikt.

Det skal fortsatt være 130 børsnoterte selskaper med dotcom-navn i USA. Bare 26 av dem har en markedsverdi på mer enn én dollar per aksje.

Også den nyeste rapporten skal gjøres tilgjengelig fra den humoristiske, for ikke å si eksentriske, hjemmesiden til professor Rau.

Til toppen