DSpace tilbyr forskere gratis publisering

DSpace er offisielt åpnet. MIT og HP har samarbeidet om åpen kildekode for å publisere mengder av digitalt lagret forskning.

DSpace er offisielt åpnet. MIT og HP har samarbeidet om åpen kildekode for å publisere mengder av digitalt lagret forskning.

Massachusetts Institute of Technology og Hewlett-Packard er hoveddrivkreftene bak DSpace som ble formelt åpnet i går. "D" står for "Durable Digital Depository". Hensikten med systemet er å tilby en tjeneste der forskningsresultater kan publiseres i digital form, og sikres tilgjengelighet over Internett i overskuelig framtid. Systemet er utviklet i åpen kildekode, og tilbys andre som vil sette i gang liknende prosjekter. Det er laget for å være nærmest uendelig skalerbart, slik at DSpace kan framstå som ett felles system uavhengig av hvor mange forskningsinstitusjoner som slutter seg til det.

Kildekoden til DSpace distribueres under BSD-lisensen.

Forskning fra MIT er allerede tilgjengelig gjennom systemet. Dokumentene er gjerne i pdf-format. Systemet er også egnet for blant annet video.

I løpet av noen få måneder vil ytterligere sju universiteter slutte seg til: Columbia, Cornell, Ohio State, Rochester og Washington State i USA, Toronto i Canada, og Cambridge i Storbritannia. Etter det første driftsåret vil det åpnes for flere.

MIT arbeider for at DSpace kan koples mot liknende systemer, for eksempel et digitalt bibliotek kalt eScholarship ved University of California.

Til toppen