DT: Halverte interconnect-avgifter

Det tyske Post- og teledepartementet har halvert forslaget til interconnect-avgifter fremmet av Europas største televerk, Deutsche Telekom (DT). DTs aksjekurs raser, mens konkurrentene gleder seg.

Det tyske Post- og teledepartementet har halvert forslaget til interconnect-avgifter fremmet av Europas største televerk, Deutsche Telekom (DT). DTs aksjekurs raser, mens konkurrentene gleder seg.

Det tyske post og teledepartementet offentliggjorde de nye interconnect-satsene fredag og gikk motsatte vei av DT ved å mer enn halvere takstene i forhold til DTs forslag. DT mente de burde ha 6 pfenning (25 øre) per minutt for å formidle andre telekomselskapers samtaler over sitt nett, mens post og teleminister Wolfgang Bötsch fastsatte avgiften til 2,7 pfenning (11,25 øre).

Beslutningen vil gjøre det mye enklere for konkurrentene i det tyske telemarkedet å tilby konkurransedyktige priser på sine teletjenester når telemarkedet liberaliseres ved nyttår.

Da digi.no pratet med en av de fem på toppen av Viag Interkom, Martin Furuseth for noen uker siden, sa han at interconnect-ratene var en av to avgjørelser som utfordrerne på det tyske telemarkedet ventet på.

De nye prisene gav umiddelbart utslag på Deutsche Telekoms aksjeverdi, med et fall på 7,7 prosent. De aller fleste eierne, spesielt av småsparerne hadde håpet at DT skulle få litt lenger tid til å kunne drive på som før, med god avkastning på aksjene som resultat. Nå kan det vise seg at investeringene i DT-aksjer ikke blir like gullkantet som forespeilet.

I en pressemelding fra DT heter det at departementets prisdiktat er ensidig og vil virke forstyrrende på markedet.

- Prisene er satt under våre kostnader sier pressetalsmann Hans Ehnert i DT.

Konkurrentene føler derimot at vedtaket langt på vei kommer dem i møte. Mannesmann, som er en av konkurrentene på det tyske telemarkedet, mener vedtaket er et viktig skritt på veien mot å åpne telemarkedet.

Den tyske prisen på interconnect er lavere enn i Frankrike, men høyere enn i Storbritannia og USA.

Som kjent har Telenor satt i gang avtaler om samtrafikk på nettet i Norge. Telenor har bedt om en startpris på 13 øre, samt en minuttpris på 15 øre på dagtid og 10 pre på kveldstid innenfor hver av de 11 regionene selskapet har delt Norge opp i.

Til toppen