Du bruker mobilen mindre

Telenor Mobils kunder kaster i gjennomsnitt mindre av seg i kroner og øre tredje kvartal en de har gjort i tidligere kvartal i år. Det kunne vært en bitter pille å svelge for Telenor Mobil, hadde det ikke vært for at antall kunder har vokst kraftig.

Telenor Mobils kunder kaster i gjennomsnitt mindre av seg i kroner og øre tredje kvartal en de har gjort i tidligere kvartal i år. Det kunne vært en bitter pille å svelge for Telenor Mobil, hadde det ikke vært for at antall kunder har vokst kraftig.

Selskapet registrerer nedgang i antall samtaleminutter, mens bruken av tekstmeldinger øker.

Både Telenor Mobil og NetCom melder om godt salg av forskuddsbetalte ringekort for mobiltelefon, noe som er en kjernegruppe for SMS-meldinger. Faktisk er nærmere 90 prosent av nysalget i år kontantkort.

Gjennomsnittlig ringetid for en mobilbruker hos Telenor Mobil var i 3. kvartal 168 minutter, og en bedring fra andre kvartal, men en forverring fra i fjor. Denne utviklingen forklarer selskapet med den sterke veksten i kontantkortbrukere, som betyr at en høyere andel av selskapets kunder ender i en kundegruppe som er kjent for å ringe lite sammenlignet med abonnementskundene.

Det er imidlertid kontantkortkundene som bidrar til den sterke veksten i sendte SMS-meldinger. Telenor Mobil distribuerer hver dag 1 million meldinger, eller 100 millioner tekstmeldinger i kvartalet, som er en tidobling fra i fjor.

Gjennomsnittlig antall ringeminutter (ekskl. tekstmeldinger) per måned per GSM mobil-abonnent:

Kvartal 1999 1998 Endring
Q1 163 min 152 min + 7 %
Q2 164 min 167 min - 2 %
Q3 168 min 173 min - 3 %
Q4 - 167 min -

Kilde: Telenor Mobil

Gjennomsnittlig omsetning pr måned (inkl. tekstmeldinger) pr GSM mobil-abonnent:

Kvartal 1999 1998 Endring
Q1 336,- 348,- - 3 %
Q2 333,- 348,- - 4 %
Q3 341,- 380,- - 10 %
Q4 - 373,- -

Kilde: Telenor Mobil

Til toppen