Du får ekstraregningen på elektroniske avisarkiv

Mens Aftenposten har kastet inn håndkleet, nekter Dagens Næringsliv å akseptere at de må legge moms på elektroniske tjenester. Uansett blir det kundene som får regningen på kjøp av elektroniske avisarkiv.

Mens Aftenposten har kastet inn håndkleet, nekter Dagens Næringsliv å akseptere at de må legge moms på elektroniske tjenester. Uansett blir det kundene som får regningen på kjøp av elektroniske avisarkiv.

Det er ingen diskusjon i avisene rundt fortolkningen av lovverket når det gjelder moms på elektroniske tjenester i avisarkivene.

Både daglig leder Anders Eriksen i Aftenpostens datterselskap Mediearkivet.no og salgssjef Halfdan Riisøen i Dagens Næringsliv har sett juridiske betenkninger fra egne advokater og fra Fylkesskattekontoret i Oslo. Der blir det slått fast at avisene må kreve 24 prosent moms på sine elektroniske arkivtjenester.

- Dette er en sak vi er veldig opptatt av. Nå har vi funnet ut at det engang er blitt slik at vi må legge moms på toppen av den vanlige prisen vår, sier Eriksen til digitoday.no.

- Vi har ingen mulighet til å gå ned i pris på produktene våre. Vi har selvfølgelig informert kundene våre om prisøkningen, men foreløpig ikke mottatt en eneste henvendelse som skulle tyde på at de er misfornøyde. Nå ble jo momsordningen innført 1. juli, så det kan jo muligens skyldes at det har vært ferie, men det kan også skyldes at den vesentlige delen av kundegruppen er profesjonelle bedrifter som får fradrag på inngående merverdiavgift, sier han.

Mediearkivet.no (som tidligere het Aftenposten Informasjonstjenester) omsatte for rundt 5,7 millioner kroner i fjor. Den altoverskyggende del av inntekten kommer fra A-tekst, en pakke med aviskilder som selges over web.

Eriksen sier de har snakket med Dagens Næringsliv (DN) om problemstillingen, men mener at Aftenposten selv faller i en litt annen kategori enn DN. Arkivfunksjonene er sortert i et eget selskap noe som "ikke gjør virksomheten til en avis i den forstand", ifølge Eriksen som synes det er mer naturlig at den rosa avisen går videre i saken.

Det opplyser salgssjef Halfdan Riisøen i DN at de absolutt har tenkt å gjøre:

- Vår holdning er at det må avgjøres om det er forskjell på en avis som er dagsfersk eller en avis som er én dag gammel. Det finnes per i dag momsfritak for aviser, og etter min personlige mening bør det ikke spille noen rolle hvordan avisene distribueres, sier han.

Han sier at de allerede har tatt kontakt med Mediebedriftenes Landsforening (tidligere Norske Aviser Landsforening) for å få denne saken fulgt opp.

- Vi håpet selvfølgelig på annet svar på det momspolitiske, men innser at vi må gå gjennom politiske kanaler for å få den endret, sier han og innrømmer at det da kan ta lang tid.

Ingen av de to aktørene er villige til å prøve løsningen rettslig, så lenge egne advokater og skattemyndighetene i Oslo har konkludert med at staten har hjemmel for momsvedtaket i lovverket.

- Økonomisk er ikke dette en stor sak for oss, det er mer et viktig prinsipp at vi ikke skal ta moms av disse avistjenestene. Salg av enkeltartikler vil vi uansett selge for den samme prisen, mens vi utover høsten får se hva vi gjør med klippene og pakkene våre, sier salgssjefen som foreløpig ikke har regnet på eventuelle kommersielle konsekvenser.

Til toppen