Du får snart din skreddersydde turistguide

- Om to til tre år vil det være like rimelig og like raskt å framstille personlige trykksaker som vanlig massetrykk, tror Peter Ollén fra AGI. Skreddersydde turistbrosjyrer, bøker og aviser på bestilling kan snart bli dagligdags.

- Om to til tre år vil det være like rimelig og like raskt å framstille personlige trykksaker som vanlig massetrykk, tror Peter Ollén fra AGI. Skreddersydde turistbrosjyrer, bøker og aviser på bestilling kan snart bli dagligdags.

Messen er én av to pågående nisjemesser under paraplyen til NorBit, årets store messe for data- og telebransjen i Norge. On Demand har aldri vært arrangert før i Norge. Det som vises, er pionerarbeidet i ordets egentlige forstand.

- Internett avskaffer ikke trykksaken. Men moderne teknologi åpner opp for en helt ny type trykksaker, der innhold, og eventuelt også annonser, tilrettelegges spesielt for leseren som bestiller den. Internett kan oppfattes som et medium der leseren formidler sine ønsker, mener Peter Ollén i AGI, arrangør av On Demand.

Allerede i dag produseres én prosent av bøkene som selges på Amazon.com - det vil si 10.000 eksemplarer hver dag - først når kunden bestiller sitt eksemplar. Forlag som produserer bøker rettet mot nisjemarkeder, for eksempel lærebøker til universiteter og høyskoler, anslår i dag at med et årlig opplag på opptil 300 eksemplarer, lønner det seg å benytte nye metoder, der bøkene foreligger som pdf-fil (Adobe Acrobat-formatet), og skrives ut - trykkes - etter hvert som bestillingene kommer inn.

- Det er etablert ordninger slik at forfattere læres opp til selv å vedlikeholde sine pdf-filer. Det betyr at bøkene alltid er aktuelle, og man slipper alt som heter lagerkostnader, fortsetter Ollén

Almater Forlag er den første i Norge til å produsere en slik heldigital bok, der forfatteren Olav Røer har tatt hånd om både tekst, illustrasjon, ombrekking og generering av pdf-fil til sitt verk Bokbinderboka, beregnet på bokbinderlinjen på Sogn videregående skole i Oslo. Den 464 sider lange boka er rikt illustrert, og koster 678 kroner.

- I framtida ligger veldig spennende ordninger. Dagsaviser verden over diskuterer for eksempel et prosjekt kalt PressPoint, som skal kunne forsyne reisende verden over med en 16 siders utgave av ens faste avis. Er du på reise i Panama, skal du kunne få et ferskt eksemplar av din vanlige avis, levert utenfor hotellværelset i god tid før frokost, sier Ollén.

En annen ide er skreddersydde brosjyrer, for så ulike produkter som biler og ferier.

- I Nederland arbeides med et prosjekt der du skal kunne oppgi feriemål og reisemåte og innen en ukes tid motta i posten en trykksak i firefarger med anbefalte reiseruter, ferjetider, opplysninger om hoteller som passer til dine prisepreferanser, rabattkuponger for moteller og severdigheter på veien og så videre. Annonseringen i slike brosjyrer kan gjøres svært målrettet, sier Ollén.

Blant de utfordringene man arbeider med, er automatisk ombrekking, slik at de personlige trykksakene kan settes sammen utelukkende på bakgrunn av bestillernes preferanser, og likevel komme ut med en tiltalende og hensiktsmessig form.

- Vi vil få en verden der informasjon lagres i databaser, og hentes derfra til automatiske trykksaker eller til visning på dataskjerm. Den som eier databasen, vil også eie framstillingsprosessen, og kunden, avslutter Ollén.

On Demand-messen arrangerer sju seminarer om ulike sider ved den kommende teknologien, med emner som "Bokproduksjon on demand" og "Det heldigitale reklamebyrået".

Til toppen