Du kan få fengselsstraff for å la deg lure av e-post

Lar du deg lure til å bite på fristende tilbud om penger fra Nigeria, kan du bli straffeforfulgt i Norge. Det fikk flere personer tilknyttet et selskap i Sandnes erfare.

Det er vel et fåtall av de aktive norske nettbrukerne som ikke har vært borti e-postmeldinger med tilbud om millioner av kroner som takk for å hjelpe personer - stort sett fra Nigeria, men også andre land - til å transportere en stor mengde penger via deres bankkonto.

Det hele er svindel fra ende til annen, men mange lar seg lure. Som digi.no skrev tidligere i dag, har britiske e-postmottakere tapt millioner av pund på denne formen for svindel.

    Les også:

Økokrim regner med at også noen nordmenn har latt seg rive med på dette. Det som derimot er mindre kjent, er at de som lar seg lure, også står i fare for å bli straffeforfulgt i Norge.

I fjor høst ble tre personer tilknyttet selskapet Safe Supply AS i Sandnes (administrerende direktør, styreformann og en forretningsforbindelse) dømt til fengselsstraffer på mellom 9 og 30 måneder, samt inndragelse av 520.749 kroner og 200.000 amerikanske dollar. Personene ble dømt for forsøk på hvitvasking av penger (17 millioner amerikanske dollar), dokumentfalsk, grovt bedrageri og grov økonomisk utroskap overfor selskapet Safe Supply AS.

Kort fortalt gjennomførte de tre personene en slik transaksjon med en angivelig nigeriansk statsborger som motpart. De endte opp med en sjekk som den administrerende direktøren i selskapet leverte sjekken i SR-Bank i Stavanger, og pengene ble kreditert hans konto. Dessverre for de tre - men egentlig ikke overraskende - viste det seg at sjekken var falsk.

Sandnes tingrett fant i fjor høst det tilstrekkelig bevist at alle de tre tiltalte hadde forsøkt å skaffe seg, eller andre, utbytte av noe de trodde var en straffbar handling. Utbyttet hadde ikke lovlig opprinnelse, og det spilte ingen rolle at handlingen var begått utenfor norske grenser så lenge handlingen også ville være straffbar i Norge.

Resten av detaljene kan du lese i denne pressemeldingen fra Økokrim.

Ifølge aktor i saken, politiinspektør Martin Smith ved Økokrim, har de tre forsøkt å anke saken. Anken for den delen som omfatter forsøk på hvitvasking av penger er blitt godkjent, og saken skal opp igjen 22. september i år. Men dommen for de andre forholdene er endelig.

Smith sier til digi.no at han ikke kjenner til andre saker i Norge som tilsvarer denne, men det finnes saker relatert til en slik virksomhet hvor nordmenn har vært aktivt deltakerne i forsøk på å svindle andre.

Smith forteller videre at Økokrim hver dag mottar 10-15 meldinger om slike tilbud.

- Men dette er selvsagt fra dem som ikke lar seg lure, avslutter han.

Til toppen