Du kan fortsatt surfe anonymt

Trass i økt terrorberedskap er det fortsatt mulig å surfe anonymt. Men skillet mellom personvern og kriminalvern er ikke sylskarpt.

Trass i økt terrorberedskap er det fortsatt mulig å surfe anonymt. Men skillet mellom personvern og kriminalvern er ikke sylskarpt.

Etter terrorangrepene 11. september 2001 kom ordninger som skulle tillate anonym surfing under sterkt press, og flere av dem ble nedlagt, blant dem det amerikanske CIA-finansierte SafeWeb og det kanadiske Freedom.net fra selskapet Zero-Knowledge Systems.

    Les også:

Det siste året har overdrevne antiterrortiltak og overvåkningsinitiativ utløst fornyet interesse for anonym surfing, og nye og overlevende tilbydere av programvare og tjenester opplever stor pågang.

Tyske Steganos sier til Wall Street Journal at de har doblet omsetningen på to år, i stor grad på grunn av pakken Steganos Internet Anonym 5 som tilbys på Internett for 25 euro. Amerikanske Anonymizer har firedoblet kundetallet det siste året, vesentlig for abonnementsbaserte tjenester, blant annet anonym modem-surfing som er rimeligere enn Internett-abonnementer fra operatører som AOL. Et annet amerikansk selskap med programvare tilsvarende det Steganos tilbyr, Primedius, har også opplevd sterk vekst den siste tiden.

Markedsføringen til disse tre selskapene legger stor vekt på at det er din personlige rett å kunne verne deg mot innsyn fra autoriteter og kommersiell virksomhet, og til å beskytte deg mot den stadig økende kriminelle aktiviteten på Internett. De frister også med muligheten til å besøke nettsider i strid med anbefalinger fra sjef eller ektefelle, uten fare for å bli oppdaget.

Funksjonaliteten til Steganos går delvis fram av dette skjermbildet:

Kamuflasjeadressen skaffes tilveie gjennom et verdensomspennende nett av proxy-servere, slik at du stadig skifter falskt opprinnelsessted. Nettstedene du besøker kan det ene øyeblikket oppfatte deg som taiwaneser, det neste som finne, heter det blant annet. Du kan skifte IP-adresse så ofte som hvert sekund.

Valgmuligheten "destroy local traces" betyr ikke bare at du sletter nettleserens URL-logg og lokalt lager av besøkte nettsider, men at alle spor utraderes fullstendig slik at ikke engang rekonstruktører som Ibas vil være i stand til å finne dem.

Skjermbildet til høyre gjenspeiler hvordan funksjonen "Internet Trace Destructor" har spesiell funksjonalitet for å sperre Windows XP som noen finner irriterende, samtidig som man får en rekke hjelpemidler til å kontrollere hva nettleseren gir fra seg av informasjon.

Primedius har tilsvarende programvare, men i motsetning til Steganos som bare leverer for Windows, har Primedius også tilbud til Mac-brukere.

Det finnes mange legitime grunner til at man kan ønske å surfe anonymt. På den andre siden kan det også være legitime grunner for politiet å kreve innsyn i spor etter kriminell virksomhet. Holdningene og mulighetene hos leverandørene av anonym surfing til å etterkomme anmodninger fra etterforskere, ser ut til å variere sterkt.

Anonymizer hevder at deres systemer er konstruert slik at det er umulig å spore hva kundene deres gjør. Primedius hevder derimot at de ikke ønsker å misbrukes av spammere, barnepornografer, identitetstyver og slikt, og følgelig har lagt inn ordninger som vil gjøre det mulig for dem å etterkomme rettslige pålegg om utlevering av spor til politiet. Steganos inntar et mellomstandpunkt: De vil etterkomme rettslige pålegg, men kan ikke garantere materialet de leverer ut vil kunne gi en fullverdig oversikt over hva kunden har gjort på nettet.

Til toppen